ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване

виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии за контакт сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Слушайте FM радио

Ръководства

Android

NVDA - екранен четец

Windows7

Начални екрани Windows 10

Персонални настройки Windows 10

MS WORD 2010

MS Word 2003

MS Excel 2003

MS Excel 2010

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer

Skype 8

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

понятие за HTML

PDF документ

Dropbox

Звукозапис

Събития от живота на съюзната организация на слепите Варна
Екскурзия Русе Гюргево
Екскурзия до гр.Русе - гр.Гюргево
посещение на Шуменската крепост
Посещение на Шуменската крепост
Съюзни членове в Жеравна
Съюзни членове на екскурзия в Жеравна
Балчик - Ботаническа градина
Балчик - Ботаническа градина
Плиска - Базилика
Плиска - Базиликата
Кулинарна изложба
Кулинарна изложба приготвена от съюзни членове
Фара на Дуранкулак
Фара на Дуранкулак
13 ноември Международен ден слепите
Отбелязване 13 ноември - Международният ден на слепите

клиника

СТАТИИ

За доброто старо време

ЗА ВИНОТО

100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

През 2021 година Съюза на слепите в България с гордост отбелязва 100 годишен юбилей. От създаването на първото Дружество на българските слепи през 1921 г. до днес, ССБ се развива, преживявайки превратностите на историята, за да се превърне в една авторитетна национално представена организация на и за хора със зрителни увреждания .

виж кратка история 100 години ССБ тук

Юбилейни спомени на Николай Бехтеров и Вълко Ангелов

Интервю по повод 65 години от откриване на първото училище за слепи и 50 години от основаването на първата организация на слепите в България, публикувано 1971 г. в сп. "Животът на слепите" кн.2

виж юбилейно интервю тук

ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ВАРНА

Териториалната съюзна организация на слепите Варна, е част от Регионалната структура на Съюза на слепите в България (ССБ), която обединява пълнолетни граждани на Община Варна с трайно намалена или загубена работоспособност с над 71% зрителни увреждания. Офисите на Регионалната и териториалните съюзни организации на слепите се намират в Дома на културата на слепите – гр.Варна ул.“Петко Стайнов“ № 3 в района на специализираното предприятие „Успех“. Съюзните организации развиват социални, културно масови, спортно-туристически, и образователни дейности за подпомагане и подобряване живота на хората изгубили трайно или частично зрението си. В Дома на културата на слепите е разположена Регионалната за северно-източна България специализирана библиотека за незрящи потребители. Библиотеката предлага литература, учебници и списания на брайл, аудио касети и CD дискове записани с гласовете на професионални четци. В обособена част от фоно библиотеката е оборудван компютърен център за обучение на слепи и слабо виждащи хора за работа с компютър, посредством софтуерен екранен четец и гласов синтезатор. В Дома на културата на слепите работи екипа на Фондация „Съпричастие“, който осъществява рехабилитация и интеграция в обществото, на хора със зрителни увреждания. На разположение на съюзните членове с увредено зрение в Дома има достъпен фитнес салон оборудван с фитнес уреди и маси за канадска борба и шоудаун. Желаещите могат да се включат в безплатни спортни занимания и да участват в състезания и турнири с подкрепата на двата спортни клуба за незрящи „Успех“ и ОСКСГ „Вихър“.

Технологичен съвет на ССБ

ВИЖДАНИЯ ВЪРХУ ПЪРВИТЕ СТЪПКИ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ СЪВЕТ ПРИ ССБ
проф. дпн Владимир Радулов
ВЪВЕДЕНИЕ
В доклада си от 10.05 2017 г. до председателя на ССБ г-н В. Долапчиев, представен от председателя на Българската асоциация за обучение на зрително затруднените проф. дпн В. Радулов, бе направено мотивирано предложение за създаване на технологичен съвет при ССБ. На 12.07.2018 г. се проведе първото учредително заседание на съвета.

Още за Технологичният съвет на ССБ

Коментар за Закона за личната помощ от Васил Долапчиев - Председател на ССБ

Закона за лична помощ е приет на 6.12.2018г., публикуван в ДВ:бр.105, 18.12.2018г. и влиза в сила от 1.01.2019г.
Законът урежда условията и реда за предоставянето и ползването на лична помощ от хора с увреждания. Тя е механизъм за подкрепата им с цел:
1. упражняване на права и пълноценно участие в обществото;
2. извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения;
Зачитайки правото на лицата с увреждания на свободно волеизявление, закона им гарантира възможност да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.
В глава II на нормативния акт са регламентирани функциите на органите, участващи в процеса по предоставяне на лична помощ. Държавната политика в тази област се осъществява от Министерството на труда и социалната политика, а услугата се предоставя от доставчици по реда на Глава V от закона.

още за Закона за личната помощ виж тук

СВЕТЛИНА И ЗРИТЕЛНО ВЪЗПРИЯТИЕ

Откъс от книгата на Карл Сейгън „Милиарди и милиарди“

"В династичен Египет от времето на Ехнатон, в рамките на една вече изчезнала монотеистична религия се е смятало, че светлината е Божият взор. По онова време хората са си представяли зрението като нещо, което се излъчва _от_ окото, подобно на радар. То се протягало напред и докосвало наблюдавания предмет. Слънцето без което не се виждало почти нищо, освен звездите поразявало, осветявало и затопляло долината на Нил. Като се има предвид състоянието на физиката по това време, както и наличието на цяло поколение от слънцепоклонници, не трябва да се учудваме от това, че на някой му е хрумнало да опише светлината като Божи взор. Тридесет и три столетия по-късно една по-дълбока, макар и много по-прозаична метафора ни предоставя едно много по-добро разбиране за светлината".

виж целият откъс от Светлина и зрително възприятие тук

15 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН

Международният ден на белия бастун е провъзгласен НА 15 октомври в Париж през 1980 година на заседание на Световния съюз за благополучие на слепите. За първи път в света през 1931 г. френската графиня Гуили Хербемонт е подарила на незрящите хора в Париж 100 бели бастуна, с които да си служат за придвижване. През 1964 година на 15 октомври американският президент Линдън Джонсън подарява на незрящите в Америка дълги бели бастуни и това става началото за системните им тренировки по ориентиране и мобилност. Белият бастун се използва като инструмент за мобилност и е приет и като защитен знак в законите за уличното движение на всички страни в света. Белият бастун е признат и като знак за тежко зрително увреждане, и като символ за самостоятелността на хората без зрение. Той не само сигнализира на останалите за липсата на зрение у тези, които го ползват, но засега е и най-надеждното помощно средство за ориентиране и придвижване на незрящите в пространството. Основната функция на този инструмент е осезателна. С него лицето опипва и разучава настилката и предметите пред себе си. Белият цвят, в който е оцветен бастуна придобива и друга основна функция. С него сe подава информация към другите участници в движението, че ползвателят на бял бастун е с нарушено или напълно липсващо зрение. Пешеходци и водачи на превозни средства, могат тактично да оказват помощ на незрящите. Това най-често се налага, когато невиждащите пресичат регулирани и нерегулирани кръстовища, улици с интензивно движение или минават по тротоари, трудно проходими поради строително-ремонтни дейности. При среща на човек с бял бастун гражданите трябва да имат готовност да предложат и ако невиждащият приеме, да му окажат помощ.

НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ - ШАНС ЗА ХОРАТА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ

С бързи темпове нараства нуждата от достъп до Интернет на модерният човек. До 2013 г.всяко европейско семейство да има достъп до широко лентов Интернет и до 2015 г.всички обществени услуги да могат да се плащат през Интернет. Това са само две от предложенията в доклад на Европейският парламент. Освен технологическите проблеми, в доклада е заложен като приоритет, обучението както на учениците в училищата, така и на възрастни в областта на новите компютърни технологии. В контекста на тези тенденции в развитието на съвременното общество придобиването на умения за работа с компютър и новите комуникационни технологии, трябва да стане приоритет в живота на хората със зрителни увреждания. Компютъра е мощен инструмент, който дава възможност на зрително затруднените хора да получават широк достъп до информация, да имат самостоятелно достъп до публични услуги, да повишават нивото на образованието си, което им дава шанс за реализация на пазара на труда. Новите технологии предлагат разнообразни софтуерни приложения, които правят достъпно ползването на компютър за хората с увреждания. Такъв софтуерен продукт позволяващ на незрящите потребители да работят с компютър е екранният четец (Screen Reader). Цялата текстова информация показвана на монитора се чете и възпроизвежда от гласов синтезатор. Управлението се осъществява посредством клавишите на клавиатурата.

13 ноември - Международен ден на слепите хора

На 13 ноември светът отбелязва Международен ден на слепите хора и Световен ден на добротата. Двата дни са на една дата, защото отношението към различният изразява съчувствие и човешка доброта. Слепите хора се нуждаят от подкрепата на зрящите, а зрящите добри хора винаги изпитват вътрешна потребност да помагат на нуждаещите се. Международният ден на слепите хора е избран от ООН през 1946 г. Тази дата не е случайна , на 13 ноември е роден френският поданик Валентин Аюи, който забелязва страданията и несправедливостта на обществото към ощетените от съдбата хора изгубили частично или напълно зреbloема да направи живота им по-достоен. Той полага основите на световното обучение на слепите и основава в Париж първия в света интернат за слепи. Изработва своя методика на преподаване, като черпи опит от обучението на глухи и срещите си с будни млади незрящи. Успехите постигнати в обучението по четене, писане, музика и математика, които Аюи провежда с учениците си, помага да се промени положително отношението към незрящите и техните интелектуални способности, а педагогическият му опит се разпространява и извън пределите на Франция: във Венеция, Австро-Унгария, Русия и други страни, които педагогът посещава.

виж още по темата

Очна клиника „Света Петка“

Очна клиника „Света Петка“ е разположена в централната част на град Варна – ул. „Иван Драсов” 12, като разполага и с филиал на бул. „Сливница” 40, който работи с НЗОК. Клиниката разполага със седем кабинета и операционна зала оборудвани с най-съвременна апаратура за изследване, диагностика и лечение на очни заболявания. Разположена е на два етажа, с отделно обособени регистратури и обслужващ персонал. За удобството и комфорта на пациентите е предвидена удобна и приятна зала за престой и добре оборудвана оптика с богат избор на очила и аксесоари, разположена непосредствено до клиниката.
В Очна клиника „Света Петка” се извършва пълен цикъл от диагностика,лечение и оперативни корекции, необходими при всички видове заболявания на очите.Екзактно определяне на оптиката на окото. Флуоресцеинова ангиография – незаменим диагностичен метод при диабетна ретинопатия и дегенерация на жълтото петно.
Компютърна периметрия – основен метод за ранна диагностика на глаукомата.
Всички варианти на ехография.
Супермодерна диагностика на роговичните аномалии: -корнеална топография; -ултразвукова пахиметрия; -окуларен wave front; -корнеален wave front;
Лазерният център е снабден с последно поколение лазери за корекция на късогледство, далекогледство и астигматизъм. За Вас работят VISX S4 IR и SCWIND AMARIS. В Лазерен център „Света Петка „ се извършват всички видове лазерни интервенции: -лазерна корекция на късогледство , далекогледство и астигматизъм -cross-linking,с и без лазерна корекция - wave front -корнеална аберометрия Информационният център предлага подробна информация относно дейностите в клиниката, също така тук се извършват БЕЗПЛАТНИ ТЕСТОВЕ – Подходящ ли сте за лазерна корекция? Имате ли катаракта? Изследвахте ли се за глаукома? Информацианния център”Света Петка”предлага безплатен тест за:
-лазерна корекция -катаракта -глаукома.
Доц.д-р Тошо Митов и неговият екип извършват всички видове съвременни операции: -Катаракта – ултразвукова техника; -Вторична катаракта- лазерно лечение; -Глаукома – стандартна процедура,операция с имплант,антиметаболити,лазерно лечение; -Кривогледство; -Трансплантация на роговица; -Външно перде-пластика; -Отлепване на ретината; -Витректомия; -Пластични операции;окулопластика; -Лазерно лечение накъсогледство, далекогледство и астигматизъм,мултифокална лазерна корекция/presbymax/; Следващият линк ще Ви заведе в официалният сайт на Очна клиника "Света Петка"

http://st-petka-eyeclinic.bg/

Помощни средства за слабо зрящи хора

Kатаракта - реалност или спекулация?

От всички очни операции в България, най-голям е делът на операцията за катаракта. Годишно в страната се осъществяват около 30 000 такива интервенции. Катаракта-това е помътняване на лещата на окото, съпроводено с намалено зрение за далеч и близо. Очилата при тези случаи не могат да възстановят зрението на пациента. Тази диагноза е доста честа във възрастта след 65 –та година. Пациентите отиват при очния лекар поради намалено зрение. В много случаи, независимо от възрастта им, се поставя диагноза ”катаракта” и се предлага оперативно лечение (факоемулсификация и имплантация на вътреочни лещи).

Козметична пластична хирургия в Очна клиника ”Света Петка„Варна

Блефаропластика – това е името на козметичната очна хирургия. Това се пластиките на клепачите и околоочните тъкани както по медицински показания, така и по естетични съображения.
Най-честото показание за блефаропластика е „Птозата”, т.н.”спаднал” горен клепач. Причината е в мускула, повдигащ горния клепач-наличие на по-дълго сухожилие, слабост или липса на функция. Операциите, коригиращи птозата са три варианта.

още по темата виж тукЗа контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: bezbarieri1@gmail.com