ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се поддържа от Superhosting.bg

Ръководства

NVDA (екранен четец)

Windows

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Avast Antivirus

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer 8

Skype 3.8

Skype 5.3

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

Balabolka - програма за четене и конвертиране на текст

BALABOLKA е програма от типа Text-To-Speech, която може да отваря и чете с помощта на инсталираните на компютъра гласови синтезатори, текстови файлове. Текущата версия 2.2.0.498 на програмата поддържа: DOC, DOCX, PDF, TIF, FB2, EPUB, DJVU, ODT и HTML файлове. BALABOLKA предлага също така функцията конвертиране на текстови файлове в аудио формати, mp3 и wav. Програмата е руска, безплатна и неин автор е Илия Морозов. Интерфейсът е преведен на български език. BALABOLKA може да използва и двата речеви стандарта, (SAPI4 и SAPI5). Това означава че е напълно съвместима със българският синтезатор SpeechLab. Адрес на домашната страница:
http://www.cross-plus-a.com/balabolka_bg.htm
Ето линк за изтегляне на текущата инсталационна версия 2.2.0.498:
http://www.cross-plus-a.com/balabolka.zip
А ето линк и за преносимата (portable) версия:
http://www.cross-plus-a.com/balabolka_portable.zip

Инсталиране на Balabolka.

Отворете инсталационната папка, със стрелката намерете и стартирайте Setup exe файла.
Екран първи: от тук избирате езика на интерфейса. Поддържаните езици са подредени в списък по азбучен ред, в тази версия българският е на първо място. С tab намерете и натиснете Напред. Екран втори: съдържа пояснителен текст, ако желаете да го прочетете преминете на Jaws курсор. За да продължите натиснете Напред. Екран трети: избор на папка и место, където да се инсталира Balabolka. Програмата предлага да бъде създадена папка Balabolka в локален диск C, в папка програм файлс. Ако желаете друго изберете чрез бутона избери. Като сте готови дайте Напред. Екран четвърти: започва самата инсталация, прогреса се обявява в проценти. Екран пети: потвърдете завършената инсталация с бутона Край. Забележка: ако имате инсталирана по-стара версия на програмата, подновете я с преинсталация на новата текуща версия, без да премахвате старата.

Настройка на гласа

След инсталацията е особено важно да се избере стандарта SAPI5 и гласът Гергана. За целта изпълнете следните стъпки.
1. Ако не се отвори автоматично след инсталацията, активирайте Balabolka от иконата на Работният плот. Отваря се главният прозорец на програмата и чувате BALABOLKA – Документ 1.
2. С Alt бутона активирате Файл меню и с дясна стрелка намирате меню Опции.
3. Със стрелка нагоре намирате Глас Sub menu.
4. Натискате стрелка надясно, намирате Гергана и потвърждавате с клавиша Enter.

Начален екран и придвижване по него

След началното отваряне на Balabolka на екрана се показва главният прозорец, включващ панел за настройки. Този панел се отваря и затваря със клавиша F10. За да не пречи, след настройка да се затвори с F10. С бутона tab може да се придвижвате по полетата на този панел с настройки. Първият tab попада на полето със двата стандарта, SAPI4 И SAPI5. Чувате името на активният стандаррт в момента. Ако предварително не сте избрали от меню Опции гласа Гергана, по подразбиране след инсталацията, ще е активен SAPI4. От тук със стрелка на дясно също може да се избере стандарта SAPI5, без да се влиза в менюто. След избора с tab ще намерите списък с инсталираните гласове поддържани от SAPI5, в случая Microsoft Sam и Гергана. От него със стрелка се избира Гергана. Следващият tab води до хоризонтален плъзгач, който определя скоростта на говора. Под него има друг плъзгач определящ височината на гласа. Следва вертикален плъзгач за силата на звука. Стойностите на тези слайдери се избират със стрелките. За да се чува пояснителният текст на плъзгачите е добре да добавите към настройките на Jaws едни допълнителни файлове. Може да ги изтеглите от линка:
http://dl.dropbox.com/u/2456455/Balabolka-JAWS.zip
В zip пакета ще намерите инструкции за добавяне на допълнителните файлове. Освен от панела, скоростта и височината на гласа може да се регулира от меню Опции. Има и бързи клавиши за тези две функции)
- Увеличаване на скоростта: CTRL+ALT+стрелка надясно; - Намаляване на скоростта: CTRL+ALT+стрелка наляво; - Увеличаване на височината: CTRL+ALT+стрелка нагоре; - Намаляване на височината: CTRL+ALT+стрелка надолу.

Отваряне на файлове

Програмата може да прочита текста в клипборда, както и да отваря файлове в DOC, docx, RTF, PDF, FB2, HTML и други по-малко известни формати. Отварянето на файл става по стандартният за Windows начин. При отворен прозорец на BALABOLKA, с Alt активирате меню Файл, от списъка избирате командата Отвори и натискате Enter. Или без менюто, натискате бързият клавиш Ctrl + O, след което на екрана ще се появи диалоговият прозорец Отвори, показващ списъците с папки и файлове от компютъра. От него по познатият начин с shift+tab, BackSpace и стрелките намирате нужният файл и активирате с enter бутона Отвори. Текста от файла се прехвърля в прозореца на Balabolka, като документ 1. Вече можете да работите с него, да го четете и редактирате, да го конвертирате в аудио файл и т.н.

Отваряне на файлове през Контекстното меню

След инсталация, по подразбиране Balabolka създава команди в списъка на контекстното меню. Типовете Файлове , които поддържа програмата може да се отварят и конвертират директно от тези команди през контекстното меню. Първо се маркира даденият файл. След това, с клавиша Application се активира контекстното меню. С стрелка на долу намирате Balabolka Sub Menu. Отваряте с дясна стрелка списъка на командите. Със стрелка надолу ще намерите следните команди: Отвори, Прочети, Конвертирай във wav формат и Конвертирай в mp3 формат. Натискате Enter върху избраната команда и задачата се изпълнява автоматично.

Четене и редактиране на текста:

Четенето на текста става по познатите правила със стрелките. Стрелка наляво, надясно, знак по знак. Стрелка нагоре, надолу, ред по ред. Дума по дума, Ctrl + Лява, дясна стрелка. Изречение по изречение, Alt + стрелка нагоре или надолу. Прочитане без прекъсване на текста от Balabolka – клавиш F5. В процеса на четене ще се ориентирате за скоростта и височината на гласа и с бързите клавиши може да ги коригирате. Пауза, - F6. Стоп, - F7. Четене на текст от клипборда, - F9. Потребителя може да си отбелязва позицията до която е стигнал при четене на по-голям текстов файл. Това става с вмъкване на Отметки. Създаване на Отметки: 1. След като спрете четенето на дадена позиция, с Alt отваряте лентата с менюта, намирате с дясна стрелка меню Отметка. 2. От списъка със стрелка избирате каква отметка да поставите и натискате Enter. Също така без менюто има бързи клавиши за избор на отметка. Директно поставяне на бърза отметка натискате Ctrl +Alt + Q и затваряте програмата с Alt + F4. след последващо отваряне на програмата с текстовият файл, може да прескочите до въведената бърза отметка с командата Ctrl + Q. С Balabolka може да редактирате и да набирате нов текст. Правилата за набиране и редактиране са същите както при работа с текстов документ. Затваряне само на файла и изчистване на текста от прозореца на Balabolka става с с бърз клавиш Ctrl + F4. Затваряне на програмата, Alt + F4.

Отваряне на PDF документ

С Balabolka потребителя може да отваря, чете и да конвертира в обикновен текстов документ PDF файлове. Това става по стандартният начин с бърз клавиш Ctrl + O. От активираният диалогов прозорец Отвори, се намира PDF файла и с команда Enter се отваря в прозореца на програмата. За да бъде разпознат текста може да се наложи настройка на кодировката. Ако не се чете смислен текст на кирилица, а вие сте сигурни за съдържанието , направете следното: 1. Отворете с Alt файл менюто. С дясна стрелка намерете меню текст. 2. Със стрелка нагоре намерете опцията, Изходно кодиране PDF Sub меню. 3. С дясна стрелка отворете под менюто. 4. Със стрелка надолу, нагоре намерете позицията UTF – 8 и дайте отметка с Enter.

Запис на текстов файл

След прочитане и редактиране на текста от прозореца на Balabolka, потребителя може да запише файла в текстов формат. С бърза клавишна комбинация, Ctrl + Alt + S, се отваря стандартният диалогов прозорец Запиши като. Първо фокуса застава на Edit поле, в което се въвежда от потребителя име на файла. Второ с Shift + Tab се придвижва в полето със списъците от компютъра. Трето, със стрелките и BackSpace се намира папката в която да се запише файла и се отваря с Enter. Четвърто, отново с два пъти Tab, фокуса попада на ComboBox, със списък на формати, в които може да се запише файла. Избира се със стрелката Текстов файл. Пето, с Tab се намира бутона Запиши и се потвърждава с Enter.

Конвертиране на текст в аудио формат.

Потребителят може да записва въведеният в прозореца на Балаболка текст в различни аудио формати, като WAV, mp3, mp4, ogg, и awb. Преди да започнете конвертиране и запис, определете скоростта и височината на гласа. Използвайте бързите клавиши или отворете с F10 панела с настройките. Самите Audio настройки, ще намерите от списъка на меню Опции или директно с бързият клавиш Shift+F5. След активиране на аудио настройките се отваря диалогов прозорец. Първо, фокуса застава на полето SAPI 5 Аудио формат, което съдържа ComboBox, списък със стандарти. Оставете на позицията – По подразбиране на гласа или може да изберете със стрелката - 48 килохерца, 16 бита, моно. Това ще определи качеството на записа, включително и звуковата честота в килохерци. Трябва да се има предвид, че SpeechLab е чувствителна и съска при по-ниски звукови честоти. При тези настройки Спийчлаб не "съска", дори в mp3 формат. Следва CheckBox Използвай този формат и за четене, дайте му отметка. Третият Tab води до полето със специфичните настройки на отделните типове аудио файлове. Те са показани в отделни табове, по които се ходи с дясна стрелка. Първият активен таб е mp3. Ако това е формата, в който ще конвертирате и записвате текстовият файл, продължете с клавиша tab. Фокуса попада на поле с два радио бутона, Постоянен битрейт(CBR) и променлив битрейт (VBR). При запис на реч е добре да изберете Постоянен битрейт. Следва ComboBox, съдържащ списък с възможните скорости на битрейта в Kbps. Може да изберете 128 kbps, но дори и при 96 Kbps качеството на изходния файл ще е добро. Следват два CheckBox, дайте им отметки. Затваряте прозореца с Аудио настройките от бутона Затвори. След определяне на скоростта и височината на гласа и аудио настройките, за да запишете текущо отворения текст в аудио формат, От меню Файл избирате командата, Запиши аудио файл и потвърждавате с Enter. Има и бърз клавиш CTRL+W, но той прави понякога засечки, затова препоръчвам стартиране през менюто. След стартиране на екрана се появява диалогов прозорец за съхраняване на аудио файл, от който избирате под какво име и къде да се запише аудио файла. Първо фокуса застава на празно edit поле, в което трябва да въведете име на новият аудио файл. Задължително вписвате някакво име, по което да намерите новосъздаденият аудио файл. След попълване на име в полето, Със Shift + Tab, отивате в панела съдържащ списъците, където определяте къде да се съхрани новосъздаденият аудио файл. След избора на папка за съхранение, обратно с два пъти Tab намирате списък за избор на типа аудио файл. Предлагат се различни видове, като wav, mp3, mp4, ogg. При избора трябва да имате предвид, че wav формата е с многократно по-голям размер от компресираните mp3, макар и по-добър, но качеството на записа за говор няма голямо значение. Следващият tab води до бутона Запиши. Щом го активирате с enter процеса на запис започва и програмата ви съобщава прогреса. Конвертирането в аудио протича на две фази. Първо текста се обръща в wav, чувате прогреса в проценти, след това се компресира в mp3, чувате отново прогреса. Временните wav файлове се съхраняват в локален диск C/Application Data/Balabolka. Ако текстовият файл има голям размер, а свободното дисково пространство е малко е възможно процеса да се прекъсне. Също така големият по размер текст може да доведе до грешки при конвертирането. Когато се конвертира по- голям текстов файл в аудио формат, например книга, за удобство е добре да се разцепи текста на по малки части. До подробна инструкция как да разцепите голям текстов файл, води следващият линк. Кликнете върху него.
http://bezmishka.org/node/206
Balabolka поддържа също така промяна на произношението на думи, с цел подобряване на качеството на артикулацията на гласовия синтезатор. Тази система за корекция на произношението използва VB Script. Можете дори да сложите ID3 тагове на mp3 файловете, така че да ви е по-лесно ако ги импортирате в медийната библиотека на някой аудио плейър. Слагането на ID3 тагове става, като от менюто "Файл" изберете "ID3 тагове..." и в появилия се прозорец въведете желаната от вас информация. Но за да можете да въвеждате информация, първо трябва да сложите отметка в кутийката "Задаване на ID3 таговете", която се намира в същия прозорец. Може да отваряте в Балаболка по няколко документа наведнъж. С CTRL+TAB се превключва между отворените документи. Командата за изчистване на отворените текстови файлове в Балаболка се намира от падащият списък на Файл меню. със стрелка надолу до Отвори отново Sub меню, стрелка надясно, чувате Изчисти хронологията и потвърждавате с Enter.

Превод с Balabolka през Google

1. Стартирате Balabolka.
2. Натискате бързата клавишна комбинация CTRL+SHIFT+G, която активира модула за превод.
3. Отваря се диалоговият прозорец Превод чрез Google.
4. В първото фокусирано Edit поле въвеждате или поставяте предварително копираният текст, който искате да преведете.
5. С един Tab попадате на ComboBox от който избирате езика на въведеният текст.
6. Натискате отново Tab и намирате втория ComboBox, от който избирате езика за превод на предходно въведеният текст. 7. Следващият Tab води върху бутона Преведи, активирате го с Enter, за да започне превода.
8. Изчаквате докато завърши операцията, зависи от големината на текста.
9. Натискате отново Tab и попадате на второто Edit поле, където трябва да намерите преведеният текст.

Изготвил: Христо Шипанов

Изтеглете от тук


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com