ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се поддържа от Superhosting.bg

Ръководства

NVDA (екранен четец)

Windows

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Avast Antivirus

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer 8

Skype 3.8

Skype 5.3

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

Начални стъпки в Интернет

Обикновено понятието за Интернет се свързва с най-често използваната услуга – World Wide Web, известна като трите W. Тя представлява огромна мултимедийна мрежа, от свързани с хипер връзки web страници. Web, на български означава паяжина. Интернет на практика действа като мрежа от най различни компютри, свързани по между си. В тази мрежа ние сърфираме. Сърфиране в мрежата означава, потребителя да прескача без ограничения, от една в друга web страница намираща се в интернет. Това става благодарение на връзката между отделните персонални компютри и сървърите. За да могат компютрите да комуникират помежду си те трябва да се идентифицират и да ползват еднакъв език. Общуването между компютрите се осъществява посредством така наречените протоколи, представляващи съвкупност от правила приети от всички на пазара. Един от най важните протоколи е свързан с името чрез което се идентифицира всеки един компютър в мрежата. Това е така нареченият интернет протокол или IP адрес. Реалният IP адрес е уникален и различен за всеки един компютър, чрез него той се разпознава в мрежата. Друг важен елемент е HTTP протокола с който се осъществява размяната на информация между компютрите. HTTP буквално означава хипер текст трансфер протокол. Посредством него компютрите си обменят по едни и същи правила хипер текстове съдържащи освен обикновен текст и други елементи като линкове, графики, видео, банери и други. Реалното му действие се вижда при отваряне на сайтовете. FTP е друг протокол, който означава файл трансфер протокол. Чрез него компютрите си разменят информация само за файлове във FTP сайтовете. POP 3 и SNTP са протоколи свързани с електронната поща. POP 3 е протокол за изпращане, а SNTP е протокол за получаване на имейли. Цялата информация в Интернет се обменя посредством така наречените сървъри. Това са компютри със специални функции, които съхраняват информация на сайтовете и предоставят услуги на клиентските компютри. Програмите с които се осъществяват връзките между сървърите и компютрите се наричат браузъри. С тяхна помощ се разглеждат свързаните интернет страници. Web страниците съдържат разнородна информация, като текст, музика, картини, видео и представляват един мултимедиен продукт.

Internet Explorer

Защо да изберем този Интернет браузър? Това е една от най популярните програми, която е достъпна за екранният четец Jaws. Браузъра Internet Explorer е част от операционната система на Windows и за разлика от другите браузъри не се инсталира допълнително. Текущата и масово използвана, ИЕ версия 8 е достатъчно бърза и стабилна, което би задоволило и най претенциозният потребител. На пазара излезе и Windows Internet версия 9. В това ръководство се има предвид работата с Internet Explorer версия 8 и екранният четец Jaws 10. В Интернет е важно за потребителя, да прави разлика между сайт и страница. Сайта е мястото или адреса, където се намира информацията за дадена организация, фирма, личност и други субекти. Страниците са самите файлове в които се съдържа предложената информация. Те са създадени, като документи в HTML формат и подредени по определен начин от дизайнери в сайта. За да се отвори един сайт трябва първо да се изпише неговият адрес. В по старите версии на интернет браузерите бе необходимо да се посочи и протокола с който ще се ползва информацията. При сайтове с хипер текст и интернет документи е нужен http протокол който се изписва като http:// двуеточие черта черта. Когато е отворен Internet Explorer 8, в адрес бара, протокола се въвежда от браузъра автоматично пред името на сайта, затова не е нужно да се пише ръчно от потребителя . Достатъчно е да се напише само адреса на сайта.

Отваряне на браузъра Internet Explorer

Стандартно Internet Explorer се намира на Desk top и може да се селектира с буквата I (ай). Маркирайки иконата, с Enter се отваря стартовата страница, която първоначално след инсталацията на Windows по подразбиране е Интернет страницата на Microsoft. Началната страница може да се настрои да е празна, или директно да отваря някой предпочитан от потребителя сайт . Това става по следният начин: Първо, след зареждане на Интернет, с Alt активирате файл менюто. Със стрелка надясно намирате меню Инструменти и със стрелка надолу търсите интернет опции. Потвърждавате с enter. Отваря се диалогов прозорец, където фокуса застава на Edit поле, в което е въведен текущият в момента на екрана адрес. Чувате неговото име. Ако желаете да промените началната страница, продължавате с TAB. Следват три бутона, по текущ избор, по подразбиране и празна страница. С натискане на Enter върху първият бутон за текущ избор, ще се зададе да се отваря първа активната в момента на екрана страница. Ако активирате вторият бутон По подразбиране, ще се отваря първа началната страница на Microsoft. Третият бутон празна, след активиране отваря първоначалната страница без съдържание и след зареждане на Интернет ще чувате About blank. Като сте готови с избора, намирате и активирате първо бутона Приложи след това OK и потвърждавате. След зареждане на първата страница от Интернет следващата стъпка е да се отвори полето за вписване адреса на търсеният сайт. Това може да стане по няколко начина, с клавиша Tab, с бутона F4, с F6 или с комбинацията Алт + D. Препоръчвам да се ползва клавиша F4. Когато се активира с F4 имате две възможности, освен активното поле за писане се отваря и падащ списък на посещавани преди сайтове, от който със стрелките може да се избере търсеният сайт. Щом се напише името, или избере от списъка и се натисне enter програмата го отваря. Изписването на адресите трябва да е на латиница, без интервали и да е абсолютно точно. Времето на отваряне на сайта зависи от скоростта на доставяният интернет и от компютъра. Въпреки че страницата се е появила на екрана тя все още не е готова за четене. Когато се ползва екранният четец Jaws се изчаква докато програмата обяви 100% и броя на заредените линкове и фреймове. Това означава, че със сигурност страницата е заредена във виртуалният буфер на Jaws. Тази информация започва да се чете, от виртуален курсор без прекъсване от горе до долу. Фактически Jaws е създал виртуална страница, която чете в някаква логическа последователност, разминаваща се визуално с моментният изглед от екрана. Това може да обърка потребителя относно местонахождението в момента, защото заедно с четенето се мести и фокуса надолу. Задължително трябва да се спре изчитането с бутона Ctrl. След което да се позиционира фокуса в началото на страницата с Ctrl + home. Важно е за потребителите с малко, но достатъчно зрение да виждат обектите и курсора на екрана да изберат дали да работят със Jaws или без него. Смесеният начин на работа в Интернет може да ги обърка. Това е така защото цялата информация от интернет страницата не се побира на екрана и когато се чете от виртуалният курсор, тя се придвижва, но това не винаги съвпада с образа на екрана. Когато Jaws чете примерно лявата част от страницата, на екрана може да се вижда дясната част.

Изглед на екрана в Интернет

Екрана с отворената интернет страница изглежда по следният начин. В най-горната лента се вижда заглавното лого с адреса на сайта, програмата с която е отворен, в случая Microsoft Internet Explorer и най-в дясно иконите за минимизиране, максимизиране и затваряне на прозореца. Може да се прослуша с клавишите Insert + T. Под заглавната лента се намират хоризонталните Файл менюта, а под тях е разположена лентата с графичните икони на инструментите. Те са във вид на графики за бърз достъп с мишката, но с командата Insert + F8 се отваря прозорец със техният списък. Със стрелките се движим по командите от този списък и екранният четец ги съобщава. Избираме със стрелките някоя от тях и с tab отиваме на OK бутона и потвърждаваме. Първите три команди от този списък са Назад, Напред и Спри. За да се ориентираме добре в една страница на даден сайт първо трябва да я опознаем, като я изследваме стъпка по стъпка. Всяка страница от един сайт е оформена стандартно, в началото се повтарят заглавното лого и важните линкове, а по надолу следва същинската информация. Различните сайтове са оформени по всевъзможни начини, с много реклами и графики, което затруднява изчитането на текстовата информация от екранният четец. Затова е нужно постоянство и търпение от потребителя докато се изследва всеки нов сайт.

Елементи на Web страницата

Интернет сайта съдържа множество Web страници. Всяка една Web страница е изградена от различни елементи, като основният е текста и свързващите ги линкове . Става въпрос за хипер текст, или HTML, което е съкращение на Hyper Text Mark of Language. Фактически Web страницата представлява един HTML файл, в който е кодирана съдържащата се информация.
Линкове (Links).
Връзките между отделните документи на този хипер текст са линковете, благодарение на които се придвижваме от страница в страница в web мрежата. Те могат да сочат както към места от други страници в сайта, така и към други сайтове. Web дизайнерите използват за оформление на линковете на текст, графика, снимка, бутони, но при всички случаи екранният четец попадайки на тях съобщава линк. Движението по линковете става с tab, а в обратна посока с Shift + tab. Посоката на обхождане се извършва както в диалоговите прозорци, от ляво на дясно и от горе на долу. Отварянето на линка се задейства с enter. Insert + F7, показва диалогов прозорец със списък на всички линкове от текущата страница. Със стрелките потребителя може да избере от списъка линк и с Enter да го активира.
Фреймс ( Frames).
Друг основен компонент от HTML страницата е Frames, (рамка). Всеки фрейм представлява отделна страница (документ) и се изобразява в определена част на прозореца на браузъра, дефинирана още при създаването на страницата. Тези рамки затрудняват, както браузъра така и екранният четец. Ctrl + Tab, придвижва фокуса от Frame във Frame. Insert + F9, показва списък със всички фреймове в дадена страница.
Текст.
Освен линкове и фреймове, в страниците основното съдържание се показва в текстове. Придвижване и прочитане на текстовите полета става по стандартният начин със стрелките. Те обаче ще се движат и ще съобщават освен чистият текст, също така и по абсолютно всички елементи, които се намират на страницата, като линкове, графики, бутони, реклами и т.н. По този начин цялата информация ще бъде изчитана от екранният четец. Трябва да се прави разлика между текст и линк. В линка се съдържа освен текст и команда с препратки към други страници и сайтове. Прескачане на линкове и други елементи, става бързо с клавиша на буквата N. Този бърз клавиш води до полетата съдържащи само текстове, които потребителя може да прочете спокойно със стрелките. Четенето на текст се базира на същите правила, както при текстовите документи. След първият N , попадайки на текст, който не ни интересува може да потърсим друг с повтаряне на командата и т.н. Обратно със shift + N се връщаме на предишният текст. Навигирането в интернет страниците се улеснява с някои бързи клавиши на екранният четец. Ctrl + home води виртуалният курсор в началото на страницата със заглавката, Ctrl + end води на последният ред. Връщане на предходна страница става с Alt + стрелка наляво, с back space или с командата Назад от списъка с инструментите.
Текстово поле (Edit).
В Web страниците има обособени текстови полета предназначени за попълване от потребителите. В тях се въвеждат лични данни като търсена дума, потребителско име, парола и други. Екранният четец предлага бърз клавиш с латинската буква E, която прескача останалите елементи и води до Edit полета. Със всяка буква E се движим напред по полетата, а със Shift + E обратно. Тези текстови полета в HTML езика са познати като форми за попълване (Forms). До тях може да се достигне също и с буквата F. Когато потребителя попадне на Edit поле и желае да въведе текст в него, при по-стари версии на Jaws, или в някои случаи на разфокусиране е задължително да се отвори формата за писане с бутона enter. Тогава програмата съобщава Forms mode on и може да запишем текста по правилата за писане. Ако формата за писане не е отворена, въпреки че сме се позиционирали на полето вписването на текста не се приема. Без използване на екранният четец Jaws тези edit полета се отварят само с кликване на мишката върху тях. При версии след Jaws 10 тези edit полета се отварят автоматично. Когато се отвори такова поле, потребителя чува характерен звук на изпукване. Обикновено първото поле за писане в интернет страницата е полето на търсачката на съответният сайт. Със поредно натискане на латинската буква E се отива на следващите полета, ако има такива. Около всяко поле се намира пояснителен текст, какво и как да бъде попълнено в него. Зависи от дизайна на сайта дали този текст ще се дублира с фокусирането върху текстовото поле. По принцип трябва да се прочете и потребителя ползващ екранен четец да го чуе. Ако не се чуе, като е включена формата за писане, този пояснителен текст не може да бъде прочетен със стрелките или tab защото те са ангажирани за процеса на писане вътре в полето. За да се ориентираме какво да попълним в полето трябва да изключим формата за писане с клавиша + от малката цифрова клавиатура. Ще чуем Forms mode off. След като прочетем със стрелките текста, трябва отново да се позиционираме на съответното поле и отново да отворим формата за писане с enter.
Таблица (Table).
В повечето сайтове, в оформлението на страниците са вмъкнати таблици. Таблицата дава възможност за представяне на информацията в стегнат и подреден вид. Клавиша на буквата T води до началото на първата таблица. Всяко следващо T движи напред по други таблици, ако има такива в страницата, а Shift + T обратно. В повечето сайтове информацията в отделните страници е подредена в таблична форма. С този бърз клавиш потребителя попада веднага на заглавният ред на таблицата, като прескача предходните елементи. След това може да чете информацията в нея с клавишните комбинации познати от таблицата на Word, които са валидни за четене на текст и тук. Ctrl + Alt + стрелка надясно или на ляво, чете клетка по клетка съответно напред или назад, от хоризонталният ред. Ctrl + Alt + стрелка надолу или нагоре, чете клетките по вертикалните колони на таблицата. Ако в интернет страницата няма таблици програмата съобщава, че няма такива на английски There is no table in this page.
Заглавия (Headings).
Буквата H движи виртуалният курсор само по заглавията в интернет страницата, като прескача останалите елементи. HTML кодирането на Web страницата различава според големината на шрифта шест нива на заглавията. Heading level 1, означава заглавие от ниво първо, това е най-голямото заглавие. С буквата H се търсят изобщо всички нива на заглавията, първо от най-големите към по-малките. Ако знаете точно нивото може да го търсите направо със цифрите от 1 до 6.
Списък (List).
С буквата L се намира информация от интернет страницата подредена във вид на списъци. С първата L фокуса прескача до първият списък, ако има такъв в страницата. Екранният четец съобщава, че това е списък и броят на съдържащите се в него елементи. След това със стрелките потребителя прочита отделните елементи от списъка. Бързите клавиши са чудесна възможност за разглеждане на Web страници от потребителите с екранният четец Jaws.
Обобщение на командите с бързи клавиши.
Бързи клавиши за линкове: Tab - прескача от линк на линк в посока напред. Shift +Tab – прескача от линк на линк в обратна посока. Insert + F7 – отваря списък с линковете от страницата. U – движи по не посетени линкове. V – движи по посетени линкове. Бързи клавиши за фреймове. Ctrl + Tab – движи от фрейм до следващ фрейм. Ctrl + Shift + Tab – движи назад по фреймове. Insert + F9 – отваря списък с фреймовете от страницата. Други команди. Insert + Escape – обновява страницата. Insert + F5 – преформатира много колонни страници, за по добра четливост от екранният четец. Четене на текст в web страницата. Четенето става по правилата познати от урока за MS Word. Буква N – прескача линковете и застава на чист текст. Shift + N, връща обратно. H – е бърз клавиш, който прескача само от заглавие на заглавие. Първо от най големите към по малките. От 1 до 6 - цифрите от 1 до 6, движат съответно по големината на заглавията. Заглавията в Интернет се групират по големина на 6 нива, (Level). Insert + F6, - показва списък със заглавията в страницата. Буква L – бърз клавиш, който движи по списъци. Фокуса застава на първият елемент от текст оформен във вид на списък. Буква T – прескача до таблица в страницата, фокуса застава на първият заглавен ред. Движението по клетките става по правилата за таблица в M S Word. Латинската буква E – води до Edit полета за попълване. Буква F – е бърз клавиш, който движи само по форми. Формите, съдържат Edit полета за попълване от потребителя. Enter – отваря формата за попълване, чувате (Forms mode on). Клавиша + - затваря формата, чувате (Forms mode off). Забележка: отваряне на формите се налага за версиите на Jaws преди версия 10. Insert + F5 – показва списък с формите в страницата. Alt + стрелка надолу, - отваря списък на Combo Box. Буква B – води до бутони в страницата.

Изготвил: Христо Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com