ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се поддържа от Superhosting.bg

Ръководства

NVDA (екранен четец)

Windows

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Avast Antivirus

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer 8

Skype 3.8

Skype 5.3

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

Електронна поща

Преди да се запознаете с електронната поща с достъп през браузър, вижте следващите най-често използвани термини.
Електронна поща е популярното название на Web базиран вариант за осъществяване на електронна кореспонденция. Получаването и изпращането на поща се осъществява чрез Интернет браузъри, като Internet Explorer, Mozilla Firefox и др. Намиране и отваряне на Web базираната поща става с нейният Web адрес през някой интернет браузър.
Профил, това е набор от лични данни и парола, служещи за разпознаване на отделният потребител в глобалната мрежа и разрешаване на достъпа му до някой сайт или поща. Данните се въвеждат в специални регистрационни форми, които са стандартни за повечето сайтове и електронни пощи. Те включват уникално потребителско име и парола за всяко регистрирано лице.
E-mail Adress, създава се след успешна регистрация в някоя електронна поща. Имейл адреса е уникален за всеки потребител и се състои от потребителското име на регистрираното лице и Web адреса на пощата, разделени със символа @, (маймунско а). С него се адресират електронните писма и същевременно се идентифицират самите потребители.
Акаунт, (Account), термина идва от английският език и означава сметка, отчет. Думата обикновено се използва в банковото дело, но в компютърната терминология означава създаване на потребителски акаунт на някой сървър. Когато потребителя се регистрира в дадена поща му се разкрива потребителски акаунт. Това означава създаване на отделна директория с определен размер на пощенският сървър. Достъпа до тази директория става само за оторизирани потребители, чрез потребителско име и парола.
Пощенска кутия, (E-mail box), пощенските кутии са мястото, където се доставя входящата електронна поща. Те заемат основната част от потребителският акаунт, който е разкрит в дисковото пространство на пощенският сървър, предоставено на потребителя според условията на съответната поща. В пощенските кутии се съхраняват електронните писма.
Пощенски клиент, (E-mail Client), това са приложни програми, чрез които потребителя може да организира своята електронна кореспонденция, без да влиза в пощата си през интернет браузър. Използвайки протоколите POP 3, IMAP и SMTP, пощенският клиент получава и изпраща писмата на потребителя. Използването на пощенски клиент е по-добрият начин за електронна кореспонденция на потребителите с проблемно зрение.
POP 3 е съкращение от Post Office Protocol 3. Това е протокол, който e-mail софтуера на клиента използва за да изтегли пощата от пощенският сървър. POP 3 се поддържа от всички съвременни пощенски клиенти, като Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Eudora и др. POP 3 е протокол за получаване на поща, при който писмата се съхраняват при клиента.
IMAP е съкращение от Internet Message Access Protocol. Това е протокол, с който получените писма могат да се четат и управляват директно на e-Mail сървъра, без да се изтеглят от пощенският клиент на потребителя.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), е протокол посредством който се изпращат електронните писма.

Електронна поща abv.bg

Първо трябва да уточня, че за потребителя с екранен четец е по-добре при работа с електронна поща да ползва софтуерно приложение пощенски клиент. Препоръчвам пощенският клиент Mozilla Thunderbird. Web базираните пощи могат да се управляват, както през интернет браузъри, така и през пощенски клиенти. Все пак тези които желаят могат да организират своята кореспонденция в АБВ пощата и през Интернет браузър. В това ръководство, накратко ще запозная начинаещите потребители за работа през интернет браузър с електронната поща abv.bg. Инструкциите се базират на програмите Internet Explorer 8 и екранният четец Jaws 10 и описват стъпка по стъпка, работата с помощта на бързи клавиши. Те са съобразени със стандартният изглед на Web страниците, който се запазва заедно с новият дизайн на пощата. След първоначалната регистрация, пощата се зарежда с новият изглед, който има проблем с достъпността. Когато се работи с бързите клавиши на екранният четец, трябва да се избере стандартният изглед, който се намира от линка настройки на пощата. Клиентите, които желаят да ползват услугите на abv.bg електронната поща, първо трябва да се регистрират и да си създадат личен профил. Регистрацията и ползването на основните услуги са безплатни. За да стартирате регистрацията, отворете началната страница на пощата и намерете с клавиша tab линка Регистрация. Натиснете Enter, ще се отвори страница с форми, текстови полета за попълване на вашите лични данни. Придвижването по отделните текстови полета става с клавиша Tab. Въвеждането на данни е задължително в полетата обозначени със звездички. Първо всеки потребител трябва да си избере потребителско име и парола, които ще бъдат въведени в регистрационната форма и чрез тях като клиенти, ще бъдете допускани в електронната поща. За начинаещите с увредено зрение е по-добре да се регистрират с помощта на някой зрящ, тъй като има за попълване на код в картинка. Освен това всяко поле е придружено с пояснителен текст за попълване, който не се чете когато текстовото поле е активно. Необходимо е да се изключва режима на писане с клавиша плюс и след прочитане със стрелките на пояснителният текст, отново да се включи режима за въвеждане на данни с Enter. След успешната регистрация Вие имате уникално потребителско име, парола и e-mail адрес, така може да работите и да ползвате услугите на пощата. Влизането в abv.bg, може да стане през интернет браузър или със софтуерно приложение пощенски клиент. За да имате достъп до Вашата ABV поща с пощенски клиент чрез POP3 протокол, трябва да използвате следните сървъри:
Incoming Server (Входящ сървър POP3): pop3.abv.bg – port: 995 TLS/SSL
Outgoing Server (Изходящ сървър SMTP): smtp.abv.bg – port: 465 TLS/SSL
Допълнителна информация относно как да настроите Вашият пощенски клиент за работа с POP3 протокол може да намерите на този адрес:
http://help.abv.bg/?cat=30

Работа през Internet Explorer

При всяко влизане в пощата потребителя трябва да се вписва с потребителското си име и парола. След приключване на работа, е препоръчително да затваря сесията си в пощата, като натисне Enter върху линка Изход. Това е мярка за сигурността на личните ви данни и кореспонденция. Следва инструкция стъпка по стъпка, за работа с бързи клавиши за влизане и навигиране в пощата, намиране на пощенската кутия, прочитане на получените и изпращане на нови писма:

Получаване и прочиттане на писмо

1. Отивате на Desk top с командата Windows + D.
2. Търсите с латинската буква I, (Ай) Internet Explorer.
3. Щом чуете името на Интернет браузъра, натискате enter.
4. Отваря се първата страница от Интернет браузъра, ако е настроена да бъде празна Jaws съобщава about blank или page has no links.
5. Натискате един от следните клавиши: tab, F6 или F4 и ще се отвори активно текстово поле за въвеждане на адреса.
6. Тук веднага може да напишете адреса на латиница без интервали, в случая abv.bg.
7. Потвърждавате с enter и изчаквате да се зареди първата страница на пощата. Щом чуете броят на заредените линкове и фреймове, веднага спирате със Ctrl, изчитането на цялата страница. 8. Позиционирате се в началото на страницата с Ctrl + Home.
9. Натискате два пъти латинската буква Е докато чуете АБВ потребител edit, това е полето за вписване на потребителското име. За да пишете в него трябва да го отворите с Enter. Ще чуете Form mode on. Забележка: това е необходимо, ако ползвате по-стара, от Jaws 10 версия. При новите версии на Jaws, фокуса по-подразбиране след отваряне застава на текстовото поле за въвеждане на потребителското име и автоматично го отваря, чува се звук, наподобяващ пукане.
10. След като попълните потребителското си име, натиснете еднократно tab и попадате в полето на паролата. Ще чуете Password edit. Пишете я внимателно знак по знак защото ще чувате звезда звезда вместо реалното им значение.
11. Следващият tab води до бутона Вход. Jaws го съобщава по един многословен начин, като http ink.abv.loggin button. Потвърдете с enter и ако сте попълнили точно атрибутите ще влезнете във вашето пространство на пощата. Забележка: може да натиснете Enter веднага след попълване на паролата, без да търсите бутона Вход. Ако сте объркали потребителското име или паролата, няма да ви допуснат и ще се отвори страница с причините за отказа. Върнете се на предходната страница с Alt + стрелка наляво и попълнете данните си отново.
12. Ако данните са точни се зарежда страница от вашата поща. Отново изчакайте докато се зареди новата страница и чуете броя на заредените линкове и фреймове. Спирате говора с контрол и се позиционирате в началото на страницата с команда Ctrl + home.
13. Сега трябва да намерите пощенската кутия в която се съхраняват вашите писма. Придвижването до линка на кутията може да стане по няколко начина, натискайки многократно tab, с няколко пъти page down или с буквата T. Най-лесно и бързо се достига с двукратно натискане на латинската буква T. Кутията с писмата е аранжирана в таблична форма затова началната буква T на таблица води веднага до нея.
14. Като чуете линка кутия, с enter потвърждавате, изчаквате отново да се зареди следващата страница и натискайки трикратно буквата T отивате в началото на списъка с писмата, който също е подреден в таблица. До списъка с писма ще прескочите бързо също така, с еднократно натискане на латинската буква X. По този начин заставате на първата клетка от първата колона на таблицата и ще чуете Check Box not Check. От тук нататък с tab или с бързи клавиши, може да се придвижвате по елементите от списъка на получените писма.
15. Информацията за електронното писмо е показана в списъка с атрибутите: подател, относно, дата и размер, оформени като линкове. Те са разположени, както бе споменато по-горе в таблица с шест колони. Първият заглавен ред на таблицата съдържа следните елементи както следва: Check Box, Подател, Относно, дата и размер. Всяко писмо заема отделен ред и неговите данни се съдържат в шестте прилежащи клетки. В първите Клетки на първата колона от таблицата се намират Check Box кутийки. Когато има отметка в CheckBox, писмото на същият ред, може да се трие, премества в други папки, да се забранява със Спам изобщо да се обработва. Втората колона е празна. В клетките от третата колона се виждат имената на подателя. Клетките на четвъртата колона съдържат темите относно писмата. Следват колоните съдържащи данни за датите на получаване и размера на писмата. В тази таблица важат командите за придвижване познати от програмата Word. Ctrl + Alt + стрелка наляво или надясно движи клетка по клетка хоризонтално по реда и гласовият синтезатор прочита съдържащата се информация. Ctrl + Alt + стрелка нагоре или надолу движи клетка по клетка във вертикала на колоната.
16. За да отворим и прочетем някое писмо , се фокусираме на името на подателя и натискаме enter.
17. Зарежда се нова страница, изчакваме и отново се позиционираме в началото на страницата. След това трикратно с буква T се придвижваме до началото на писмото. Ще чуем Подател и неговото име. Самият текст на писмото може да прочетем по-надолу само със стрелките. Това е всичко. След прочитане на писмото с Back Space или Alt + стрелка наляво, се връщате отново на предходната страница със списъка на писмата. По описаните правила може да разгледате всички писма от списъка в текущата страница. По подразбиране е заложено в една страница да се показват 20 писма. Броят на писмата в една страница може да се променя от настройките на пощата, предлагат се три възможности, да съдържа 10, 20 или 50 броя писма. Когато потребителя има много писма разположени на повече от една страница, за да ги намери трябва да се прехвърли на следващите страници. Това може да стане по следният начин: 1. Придвижвате се до последното писмо. 2. С клавишната комбинация Ctrl + Alt + стрелка наляво намирате последната клетка с размера на писмото. 3. Продължавате с Ctrl + Alt + стрелка надолу до последният ред на таблицата, ще чуете Виж страница, Edit, номерът на текущата страница и броят на всички страници с писма. 4. Фокуса стои на активно текстово поле, където веднага може да въведете номер на страница до която желаете да се предвижите. 5. Натиснете Enter и страницата ще се отвори. Когато фокуса е върху таблицата с получените писма,  с клавишни комбинации може бързо да се прескочи до първата или последната клетка на таблицата. Натискайки комбинацията Ctrl + Alt + End, фокуса прескача и застава на последният ред, върху последната клетка, най-вдясно на таблицата с писма. Ако настройките са наред, трябва да чуете изпукване, характерния звук за активиране на Edit поле. Ще чуете още виж страница, също така цифрата на текущата страница, от общият брой на всички страници с писма. Веднага може да въведете номер на страница, до която желаете да се придвижите и натискате Enter. Комбинацията Ctrl + Alt + Home, води фокуса до първият ред, върху първата най-вляво клетка. Чувате Check Box not Check, Columnедно, Row едно. Това е началната клетка от заглавката на таблицата с писмата.

Напиши писмо

Сега да разгледаме функцията писане и изпращане на електронно писмо.
1. Отваряте пощата, попълвате потребителското име и паролата и натискате Enter.
2. След зареждане на страницата, търсете с tab линка Напиши и го активирайте с enter. За по-бързо придвижване използвайте еднократно Page down и след това продължете с tab.
3. Отваря се нова страница, в която се намира формата за писане на писмото. Позиционирайте се в началото с Контрол + home.
4. Натиснете два пъти латинската буква Е, след което ще попаднете в началото на edit поле и ще чуете До. Раздвижете фокуса с tab напред и назад. Ако сте с новите версии на Jaws тази форма за попълване ще се отвори сама. Ако обаче имате по-стара версия, трябва да отворите формата с enter. Тук следва да се напише e-mail адреса на получателя на вашето писмо.
5. Продължете с няколко пъти tab докато чуете Относно. Това е едит поле, в което се попълва кратък текст относно темата на писмото. Задължително я попълнете.
6. Продължавайте с tab, за да намерите формата за писане на същинското писмо. Когато чуете Application mode on това означава, че вече сте попаднали на бланката за писане на текста. Като пишете текста на писмото, се съобразявайте с времето на сесията. То не е неограничено, в зависимост от настройките е в границата до 90 мин. Ако го прехвърлите ще бъдете изхвърлени от пощата и трябва наново да влизате и пишете.
7. След като приключите с текста, търсите с tab линка Изпрати и потвърждавате с enter.
8. Изчакайте, отваря се друга страница в която освен стандартните линкове е поместено в текстова форма съобщение за успешно или не, изпратено писмо. Забележка: Това са основните стъпки за писане и изпращане на писмо, без които не може да се изпълни тази задача. Има и други опции, които начинаещите потребители ще усвоят с практиката.

Писмо с прикачен файл

Потребителят на електронната поща има възможност да прикрепва към писмата придружаващи файлове. Това може да бъдат, снимки, музика, видео, документи, и други файлови формати. Основно изискване на ABV.BG пощата е общият размер на прикачените файлове да не надвишава 10MB за едно писмо. Забележка: В новите версии на АБВ пощата влизането и работата през интернет браузър, не дава достъп с екранен четец, посредством клавиш до бутона Прикачи.Това е възможно само с курсора на мишката. Следва стъпка по стъпка изпълнението на задачата:
1. След като сте влезли в пощата, с tab търсите линка Напиши и с enter се отваря страницата с формата за писане на писмо.
2. Натискате два пъти буквата Е и попадате в началото до полето за e-mail адреса на получателя. Попълвате адреса, след това относно темата и текста на самото писмо.
3.Кликвате върху линка Прикачи
4. Отваря се диалогов прозорец за избор на файл за прикачване към писмото. От него се избира местоположението, името и типа на файла. По полетата на прозореца се движим с tab и обратно с шифт + tab. Първоначално след отваряне на диалоговият прозорец, фокуса е върху полето за име на търсеният файл. С шифт + tab намирате списъка от папки и файлове на компютъра. Тук по познатият начин със стрелките и BackSpace намирате файла за прикачване. След като го селектирате, натиснете tab обратно и трябва да чуете името на избраният файл. Следващият tab води до ComboBox, за избор на типа разширение на файла. Най добре е да се избере позицията всички видове.
5. Следващият tab застава на бутона Отвори , активирайте го с enter. Избраният файл се прехвърля към писмото.
6. За да се прикачи друг файл, повтаряме същите операции, както при файл 1. След като сме приключили с избора и отварянето на файловете, в страницата търсим с tab линка Прикачи и го активираме с enter.
7. В отворената бланка на писмото може да наберете текста. Като сте готови намирате линка Изпрати и активирате с enter.
8. Писмото с прикаченият файл се изпраща . В следващата отворена страница ще открием съобщение за успешно или неуспешно изпращане.

Изтегляне на прикачен файл

След отваряне на страницата, в която се намира писмото, натиснете няколко пъти буква T докато се чуе подател. Продължете със стрелките да четете информацията за него. Следва относно темата на писмото, датата на изпращане, накрая ако има прикачени файлове ще чуете техният брой и размер. Потърсете със стрелките текста на самото писмо. <бр /> 1. След като прочетете със стрелките текста на писмото, с tab потърсете линка с името и разширението на прикаченият файл. 2. Следващият tab води до бутон Изтегли. Ако има повече прикачени файлове, всеки един е в отделенлинк, а след него има бутон Изтегли. По надолу може да се намери бутона Изтегли всички. Това дава възможност, да се теглят файловете, както един по един, така и всички заедно. 3. Щом активирате бутона Изтегли, се отваря диалоговият прозорец на помощната програма Download Manager, която ще ви помогне да свалите файла от Интернет. В този диалогов прозорец се движи с tab. Първото поле съдържа името и разширението на файла за изтегляне. Следва бутона Open, Отвори, чрез който може да разгледате данните на прикаченият файл директно от пощенският сървър, без да сваляте файла. Следващият бутон е Save, Запиши. Активирайте го ако желаете да свалите и да запишете файла в локалният диск на вашият компютър. Отваря се брауз прозорец, в който трябва да определите къде да се запише файла. При отварянето фокуса застава на полето за име на файла. Програмата предлага името с което е изпратен, ако желаете може веднага да го преименувате. За да се придвижите до списъка с папките, натиснете Shift + tab. От списъците на компютъра със стрелките се избира и маркира папката в която да се свали файла. Отваряте маркираната папка с Enter. След избора, се връщате с tab докато чуете бутона Запиши. Активирайте го с enter и задачата по изтегляне на прикаченият файл ще се осъществи.

Изготвил: Христо Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com