ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се поддържа от Superhosting.bg

Ръководства

NVDA (екранен четец)

Windows

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Avast Antivirus

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer 8

Skype

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

семинар обучение

Света се намира пред прага на четвърта технологична революция. уязвимата група на хората със зрителни увреждания усещат особено остро изоставането си в уменията за ползване на компютри, мобилни и други електронни устройства за работа с новите технологии, в сравнение с други категории групи от обществото ни. Мотивиране , обучение и подготовка за ползване на специфичен гласов софтуер от хората със зрителни увреждания прави възможно преодоляване обективните бариери от зрителното възприятие, възпрепятстващо самостоятелен достъп до информация, развитие на гражданският потенциал, разширяване възможностите за придобиване на знания и образование, общуване чрез методите на интернет комуникацията и достигане до върха на социалната интеграция - трудовата реализация. Загрижени от липсата на компютърни компетенции сред хората изгубили частично или напълно зрението си, Фондация ‚Живот без бариери‘ съвместно с Териториалните организации на съюза на слепите гр. Варна, с финансовата подкрепа на Община Варна реализира проект „Новите технологии – нови възможности за социална интеграция на хората с увреждания“. Проекта стартира през м.юни 2017 г. с провеждане на семинар обучение с лектор Деян Славов от НАФСГБ гр.Пловдив, на незрящи за работа с смартфони под операционна система Андроид , със следната програма: 1. Общо запознаване със същността на смартфоните и Андроид като операционна система за тях 2. Запознаване с приложението TalkBack, настройка и начин на работа с него 3. Запознаване с двата основни гласа на български – Гергана и Дария и начин за тяхната инсталация (доколкото е възможно) Следобедните часове са за тренировка под наблюдението и с помощта на лектора. Втори ден: 1. Време за въпроси, останали от обучението през миналия ден 2. Запознаване с началните екрани и падащия панел, тяхното предназначение и начин за работа с тях. 3. Запознаване с менюто Настройки, обяснение на всички настройки по телефона, които са важни за обикновения потребител (забележка: при различните марки телефони менюто на настройки е различно, затова ще е нужно да се спрем по-подробно) Следобедните часове са за тренировка под наблюдението и с помощта на лектора. Трети ден: 1. Време за въпроси, останали от обучението през миналия ден 2. Продължаване работата с менюто Настройки, обяснение на всички настройки по телефона, които са важни за обикновения потребител 3. GooglePlay магазин – начин на работа с него и начини за инсталиране на приложения Следобедните часове са за тренировка под наблюдението и с помощта на лектора. Четвърти ден: 1. Време за въпроси, останали от обучението през миналия ден 2. Запознаване с различни приложения в Андроид, улесняващи ежедневието на незрящите Следобедните часове са за тренировка, последни въпроси и закриване на курса. Забележка: В зависимост от групата и начина на възприемане, е възможно да се наложат промени в програмата, в зависимост от нуждите на потребителите.

изтегли записа от семинара от тук


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com