ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се поддържа от Superhosting.bg

Ръководства

NVDA (екранен четец)

Windows

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Avast Antivirus

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer 8

Skype 3.8

Skype 5.3

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

µ torrent

Инсталация настройка и работа с µTorrent

Това е популярна, малка и доста бърза торент клиентска програма. Отличава се с приятен и лесен интерфейс, който е достъпен за екранният четец Jaws. Характерна черта на тази програма е, че използва изключително малко системни ресурси, а в същото време предлага пълна функционалност, която дава възможност за бързо сваляне и качване на файлове. µTorrent е безплатна програма, която има преведен интерфейс на български език.
Ето линк за изтегляне на версия 3.0:
http://www.utorrent.com/downloads/complete?os=win&track=stable

Инсталацията на програмата протича изключително лесно и бързо. Стартирайте инсталационният exe файл. На екрана ще се появи прозорец, от който трябва да изберете следните опции: Install Start Menu shortcut, (Инсталирай пряк път в старт менюто). Install Desktop shortcut, (Инсталирай пряк път на работния плот). Install Quick Launch shortcut, (Инсталирай пряк път при бързо стартиращите се програми). Маркирайте в Check Box-овете това, което ви трябва и натиснете Yes, за да продължите. Това е цялата инсталация. µTorrent вече е инсталиран.

Настройки

След инсталацията на екрана се показва главният прозорец на програмата. До настройките се стига през Menu Bar File, надясно до options,опции , надолу до Preferences,Настройки и Enter. Също така бързият клавиш Ctrl + P, може да ги отвори без менюто. Диалоговият прозорец с настройките е от вида Tree View, (с дървовидна структура). В лявото поле се намира списък с видовете настройки. Движението по списъка става със стрелка надолу или нагоре. Заставайки върху някой елемент, в десният панел се разгръщат възможните стойности и опции за настройка. В него, се преминава и придвижва с Tab. Всяка страница с опции завършва с бутони Ok и Приложи. След настройване на опциите в отделната страница се потвърждава бутона Приложи и с tab отново се преминава в Tree View списъка. Със стрелка се отива на следващият вид и така нататък докато обходите всички настройки. Накрая натискате OK. След началното отваряне на диалоговият прозорец, фокуса застава на основни настройки , (General). С първият tab попадате на Combo Box Език (Language). Тук от списък имате възможност да избирате между много езици, включително и български. Следват бутони Windows Integration (Интеграция):Associate with .torrent files (Асоцииране с .torrent файлове., Активирайте този бутон ако искате всички torrent файлове да се асоциират т.е.да се отварят с µTorrent. Check association on startup, , който след активация проверява асоциациите при стартиране. Автостартиране на µTorrent, (Start µTorrent on system startup), ако дадете отметка на този Check Box програмата ще се зарежда с Windows. Автоматично обновяване, тук задавате на програмата дали да се обновява автоматично. Добави !.ut към незавършените файлове, ако я маркирате µTorrent ще добавя разширението !.ut към всеки незавършен файл. Предотврати Standby при активни торенти, дайте отметка. Това са основните опции в тази страница, останалите може да не ги бутате. Интерфейс е следващата страница с настройки. Питай при изтриване на торенти, (Confirm when deleting torrents). Препоръчвам тази отметка да я махнете, защото е доста досадно при всяко изтриване на торент да ви иска потвърждение. Искай потвърждение при изход, (Show confirmation dialog on exit). Пак ви предлагам да махнете отметката, защото при всяко излизане от програмата ще ви иска потвърждение. Показвай скоростта в заглавната лента, дайте отметка. Следват настройки за Системната област, (System trey). Дайте отметки на следните Check Box-ове: Минимизирай в системната област, Винаги показвай в системната област, Показвай изплуващи съобщения, При добавяне на торенти отвори основният прозорец, При добавяне покажи прозорец със съдържанието на торента. Останалите оставете без отметка. Папки в тази страница може да зададете папка в която да се записват свалените файлове, за да не ги търсите из цялото пространство на компютъра. По подразбиране те ще се записват в локален диск C в папка Downloads. Ако желаете да се свалят другаде, дайте отметка на Местоположение на свалените файлове, Поставяй файловете в:. След това активирайте бутона Местоположение на свалените файлове и ще се отвори брауз прозорец за избор на папка, в която да се записват свалените файлове. Като за начало тези настройки са достатъчни. Препоръчвам ви да не пипате нищо друго.

Сваляне на торент файлове

Избирате от някой Торент тракер файл за сваляне. Активирайте го с enter и ще се отвори прозореца за изтегляне на файлове. В този диалог има три бутона Отвори (Open), запиши (Save)и Отказ (Cancel). Ако потвърдите бутона Отвори, торент файла ще се отвори директно от µtorrent. Ако активирате бутона Save следва една по-дълга процедура, ще се отвори диалога за избор на местоположение. От прозореца за избор трябва да определите къде да се запише торент файла. Тогава файла ще бъде свален в избраната папка с разширение.torrent. След това трябва да го намерите и да го активирате. Както разбирате, по- добре е да активирате бутона Отвори. На екрана ще се покаже диалогов прозорец с името на торента. В него на първо място е поле с с името и предложената папка за запис. Ако не сте избрали предварително, Следва брауз бутон , чрез който може да изберете папка за съхраняване на свалените файлове. Продължавате с Tab до Стартирай торента и давате отметка. По надолу ще попаднете на списък със съдържанието на папките и файловете включени в торента. Движите се със стрелките в този списък и ако не желаете някои от тях да се свалят, може да ги отмаркирате. Този прозорец съдържа още информация, която може да прочетете с Jaws курсора. Като сте готови с избора намирате бутона OK и потвърждавате с enter. Изтеглянето започва. Отваря се основният прозорец на µTorrent. Той е разделен на три основни части. В ляво се намира списък с категориите, според състоянието на торентите. Това са Свалящи се , Завършени, Всички, Активни и неактивни. В дясно се показва списък с имената на самите торенти попадащи в категорията. В третата част на прозореца показва подробен отчет за състоянието на сваляните файлове. Придвижването от поле в поле става с Tab. Придвижването по елементите от списъците се извършва със стрелките. От списъка с категориите може да изберете да се показват всички, само свалящите се, завършените, активните или неактивните. Когато застанете със стрелката на някоя от тези категории вляво се появява списъка с имената им. Преминавате с Tab в него и със стрелките може да го прочетете. Освен името на торента, ще се информирате за изпълнението на задачата, статуса в проценти, скоростта на сваляне и качване. Освен да сваляте вие може и да качвате свои торент файлове.

Създаване на торент файл

1. Отворете меню Файл. Със стрелка надолу намерете Създай нов торент файл, (Create New Torrent) или използвайте бързият клавиш Ctrl + N. Отваря се диалог, в който фокуса стои на edit поле Избор на източник, което първоначално е празно.
2. С клавиша Tab намирате първите два бутона Добави файл, (Add file) и Добави папка, (Add Folder). Трябва да изберете и да активирате единият, от това зависи, дали да добавите съответно файл или цяла папка в торента. Добре е да споделяте не единичен файл, а направо папка, ако ще съдържа и само един файл, защото по-трудно може да се обърка после, когато започва сийда. Програма по подразбиране ще добави и всички подпапки и файлове, в посочената папка, а потребителите реално ще видят файловете за сваляне в тях, не и папката като име, която сте избрали. Забележка: не се препоръчва файловете вътре да са на кирилица, поради различните кодировки. Ако активирате Добави папка, се отваря диалог Browse for Folder Dialog, Изберете папка. Със стрелките изберете от списъците папка и я добавете.
3. След добавяне на папка полето Пропусни,имате възможност да изберете кои файлове да не бъдат добавяни в торент файла. 4. В следващата секция Тракери, трябва да напишете адресите на тракерите, в които ще поставите торент файла.
5. Коментар: Тук може да напишете някакъв коментар към файловете в торента.
6. Размер на частта: от ComboBox със списък може да изберете на колко части да бъде разделен торента, автоматично избиране на частите илиделене по избор.
7. В секция Други има CheckBox за настройки на торента:Започни сийдване – Чрез тази опция програмата автоматично ще започне да сийдва торента.Частен торент – По този начин ще направите торента личен. Когато сте готови, натиснете бутона Създай и запиши като...
Програмата ще прегледа всичките файлове и ще създаде нов файл с разширение .torrent. Ако сте включили за споделяне филмови файлове или по-големи, може да ви се наложи да почакате 2-3 минути, докато всичко е готово. На екрана се появява диалогов прозорец Запиши като, който ви пита къде искате да запазите въпросния торент-файл. Това е само файл с информация, който ще качите на тракера, за да може да се обработи.
Желая ви лека работа с програмата.

Изготвил: Христо Шипанов

Изтегли пакета с файлове за µ torrent от тук


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com