ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се поддържа от Superhosting.bg

Ръководства

NVDA (екранен четец)

Windows

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Avast Antivirus

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer 8

Skype 3.8

Skype 5.3

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

ABBYY FineReader

В тази кратка инструкция ще разгледаме работата с версията 9.0 на FineReader. Тази версия има превод на български език и е достъпна за екранният четец Jaws. ABBYY FineReader е програма, която използва технологията OCR за оптично разпознаване на символи. Това позволява да се конвертират печатни документи от хартиен носител в електронен формат. Програмата поддържа редактируемите формати на MS Word, MS Excel, както и форматът pdf. Разбира се за да работите с програмата, първото и най-важно условие е да имате скенер коректно подвързан към компютъра. След това е необходимо да инсталирате ABBYY FineReader. Имайте предвид, че версията 9.0 е доста тежка над 350 MB и работи трудно с по-слаби компютри. Програмата е платена. Инсталацията протича сравнително бавно. След успешната инсталация, ако е включен скенера програмата го търси автоматично и ако всичко е наред го добавя.
Преди да пристъпите към работа е добре да се настроят няколко неща. Отворете ABBYY FineReader. Първо трябва да изберете скенер, ако не е добавен веднага след инсталацията. Активирайте с Alt бутона, Menu Bar Файл и надясно намерете меню Инструменти. От списъка потърсете и отворете Опции. Тук с Ctrl + Tab, отидете на страницата Сканиране/Отваряне. Придвижете се с Tab до полето за избор на скенер. Със стрелките потърсете от списъка , докато чуете името на реално включеният скенер. След това от същият прозорец намерете списъка за избор на интерфейс. Изберете за ползване интерфейса на Fine Reader, тъй като интерфейсите на повечето скенери не са удобни за работа с клавиши. Друга важна настройка е избора на език за разпознаване. Това зависи от езика на печатният текст, който ще сканирате. ABBYY FineReader може да разпознава, както едноезични, така и многоезични документи. Все пак не бива да се прекалява с броят на езиците, избирайте група най-много от два езика. Това става от меню Инструменти, от падащият му списък намирате и отваряте диалога на Опции. Със Ctrl + tab заставате на страницата Документ. Попадате на Езици на документа, където от падащият списък със стрелките може да изберете следните опции: Автоматично, Език или комбинация от езици. Като изберете даден език от списъка с езици, програмата автоматично ще го избира. Ако искате да промените нещо, изберете Още езици и в отворилият се прозорец Редактор на езици натиснете бутона задайте. Отваря се списък, от който изберете необходимите ви езици. Потвърдете с OK. Препоръчвам да не бутате другите настройки, те са добре по подразбиране и програмата работи без проблеми. За доброто разпознаване на текста има значение типа на шрифта. Има печатни издания форматирани с графични текстове, които затрудняват впоследствие четливостта на сканираните документи. Практическата работа с програмата протича в четири основни стъпки. Първата стъпка е самото сканиране на документа и създаването на негово изображение. Качеството на изображението зависи от начина на поставяне на страницата върху стъклото на скенера. Необходимо е листа да се прилепи плътно към стъклото, ако е разтворена книга да се притисне с ръка допълнително. В такъв случай не е нужно да се затвори капака на скенера.
Началният прозорец след активиране на FineReader съдържа бутони с бързи задачи, които ще намерите с клавиша Tab. Тези бързи задачи са както следва: Сканирай в MS Word, Конвертирайте pdf или изображение в MS Word, Сканирай в MS Excel, Сканиране в файл изображение, Сканиране и Отваряне. Самите команди са ясни, ако искате да получите текстов формат за четене и редактиране, направо изберете бутона Сканирай в MS Word. След като го активирате се отваря прозорец озаглавен ненаименован документ на ABBYY FineReader. Всъщност така се нарича пакета в който ще се добавят сканираните страници. Програмата го създава автоматично. На този екран има настройки за самото сканиране. Може да ги разгледате с tab, но няма нужда от промяна те са добре избрани по подразбиране. Те са резолюция - 300 pt.; цветен режим - черно бяло; яркост – автоматична. Натискате бутона Сканирай и процеса започва. Внимавайте за листа да е добре прилепнал към стъклото и да не се мести по време на сканирането. Чувате прогреса на изпълнението в проценти. Като приключи се появява бутон Дали да продължи сканирането на следваща страница. Ако имате още прелиствате и намествате отново върху стъклото и потвърждавате с Enter този бутон. Той стои активен по подразбиране. Ако фокуса избяга от бутона, потърсете го с Tab или с Shift + Tab. Всяка следваща сканирана страница се добавя към пакета ненаименован документ. След приключване на сканирането, може да прескочите следващите две стъпки, проверка на копието на изображението и редактиране на изображението. Тези стъпки са трудни за изпълнение само с клавишите. Но това не е проблем, може направо да преминете към четвъртата стъпка, съхраняване на пакета ненаименован документ, в желаният от вас формат. След сканирането намерете бутона Затвори и натиснете Enter. Автоматично започва процеса на прочитане на сканираните изображения. Програмата ги чете и конвертира страница след страница, според поредността на сканиране. Времетраенето зависи от броят и оформлението им. Чувате прогреса в проценти. След приключване на четенето в диалоговото прозорче се появява списък с прочетените страници. Показани са грешките, ако има такива, в проблемните страници, които се препоръчва да се сканират повторно. Този прозорец може да прочетете с Jaws курсора. Ако има проблемни страници, но не желаете да ги повторите, натиснете бутона Затвори за да продължи процеса. Ако няма грешки следва автоматично изпращане на прочетените изображения към документ на MS Word. На екрана се появява редактируемото копие в doc формат чувате Print View, Edit. Сега може да го разгледате и ако желаете да го редактирате по познатите правила на MS Word. В този формат документа е по-тежък за слаби компютри, но дава възможност за по-детайлно форматиране. Например, ако документа е в две колони, ще можете да го преформатирате в една за по-лесно четене. Като се уверите, че всичко е наред, активирайте с Alt меню Файл. Намерете опцията Запиши като. От този прозорец преименувайте документа, изберете къде да се съхрани и тип на формата. Ако желаете изберете по-лекият txt формат. Накрая затворете ABBYY FineReader, ще ви попита дали да съхрани копието с изображението. Ако решите да го съхраните и него, изберете tif формата. Имайте предвид, че пакетите с изображения, като tif може да се отварят и конвертират винаги когато пожелаете с ABBYY FineReader.

Изготвил: Христо Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com