ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се поддържа от Superhosting.bg

Ръководства

NVDA (екранен четец)

Windows

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Avast Antivirus

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer 8

Skype 3.8

Skype 5,6

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

Инструкции за работа със SKYPE след версия 5,6

Skype е програма за разговори между PC абонати през интернет. С програмата потребителя може да провежда безплатни телефонни разговори с целият свят. Освен да разговарят, абонатите могат да си разменят текстови съобщения по чата, да пращат файлове, да участват в конферентни разговори, да предават on line видео и всичко това напълно безплатно. В новите версии, след версия 4 на Скайп, цялата информация относно изпълняващите се задачи се показва в един работен прозорец. На екрана, в три отделни панела са разположени, списъка с абонати, текстовото поле за чата и хронологията на събитията, същевременно има бутони и линкове за отделните задачи. От гледна точка на функционалността Скайп 5, има сериозни предимства пред старите версии. Няма го вече досадното отваряне на задачите в отделни прозорци, които да се търсят с комбинацията Alt + Tab. Всичко, което е свързано непосредствено с основните функции се показва в главният работен изглед на Скайп. За тези потребители свикнали с версия 3.8 на Скайп, няма проблем да усвоят функциите за работа с бързите клавиши, чрез помощта на съответните ревизии на Jaws скриптовете. Важно! Потребителя трябва да следи след всяко обновление на Скайп съответните ревизии на скриптовете и да ги обновява, за да няма проблеми с достъпността на екранният четец. Това можете да направите от следният сайт : http://dlee.org/skype? В него ще намерите актуализираните скриптове за съответната версия на Скайп. Създаване на профил и вписване на абоната. След инсталация и първоначално зареждане на Скайп, на екрана се показва диалоговият прозорец за Вписване. Този прозорец съдържа две едит полета, за въвеждане на скайп име и парола. В първото Edit поле се въвежда скайп името. Ако компютъра се ползва от други потребители, към това поле се съдържа ComboBox, списък с абонати вписвали се преди това. След въвеждане и вписване вашето скайп име също ще се запамети. Списъка се отваря с Alt + стрелка надолу. От тук с Delete може да премахнете въведено преди скайп име. Следващият tab води до линк, чувате въпроса: "Нямате скайп име?" Когато се активира с enter се отваря страница за създаване профил на абоната. Страницата съдържа editполета, в които се въвеждат необходимите лични данни. Важно е да разграничите скайп името от пълното име на човек. Скайп името е уникално за всеки абонат и не може да се променя, чрез него той се идентифицира в мрежата. Смяна на скайп име може да стане само чрез създаване на нов профил. Паролата може по всяко време да се променя от потребителя в рамките на същият профил. След успешно създаване на профил, намерете с Tab бутона Вписване и натиснете Enter. Преди това попадате на два CheckBox, Вписвай автоматично с пускане на Skype и Пускай Skype заедно с компютъра. Ако дадете отметки със Space, Скайп ще се зарежда заедно с Windows, с Вашият профил. Това премахва нуждата от постоянно вписване чрез въвеждане на Скайп име и парола. Придвижване в работният прозорец на Скайп 5. Стандартно придвижването по отделните панели , бутони и линкове става с клавиша Tab. Това е по-бавният и досаден начин. Допълнително инсталираните скриптове дават възможност за ползване на бързи клавиши за придвижване. Бързи клавиши. Ctrl + цифрата 1 от голямата клавиатура, води фокуса на панела със списъка от абонати, чувате Conversation Panel. По списъка с въведените абонати се движи със стрелките. Чувате имената на въведените абонати, тяхното състояние и настроение. Ако желаете да осъществите контакт с абонат, който е на линия, маркирайте го с клавиша Space. След маркиране на абоната, с него може да се провежда разговор, чат, пращане на файл и други задачи. Ctrl + 4, Води фокуса на панела за чат. Разбира се това е възможно, когато предварително е селектиран даден абонат със клавиша Space. Alt + поредните цифри от голямата клавиатура , чете чат съобщенията. Alt + 1, чете последно изпратеното съобщение, Alt + 2, чете предпоследното и така нататък. Ctrl + 5 води фокуса на списъка с чат съобщенията. Това са изпратените и изпращащите се съобщения, получените файлове и т.н. Съобщението за изпратен файл се появява в прозореца на чата. Затова е необходимо, когато сте в този прозорец да натиснете Контрол и цифрата 5. След това с клавиша Енд отивате на съобщението за файл. Натискате Ентър и с Таб намиратеЗапиши като. После действате по познатия начин. Ctrl + 6, показва скайп настроението на абоната с който в момента си говорим или чатим. Ако няма такова, показва някоя друга информация за него. Ctrl + 8, се фокусира на хронологията. Insert + 8, вади списък със елементите от Скайп прозореца, от там със стрелките може да се избере даден елемент. Alt + стрелките, Alt + End, Alt + home, Alt + 5 от цифровиятт блок, позволяват да се преглеждат чат съобщенията без да се фокусирате в техният списък. Добавяне на абонат 1. Активирайте, Menu Bar File с клавиша Alt. 2. С дясна стрелка намерете Абонати и дайте стрелка надолу до Добавяне на Абонати. 3. Натиснете Enter, на екрана ще се зареди нова страница, съдържаща текстови полета за въвеждане на данни. 4. Зарежда се нова страница с намерените резултати. Ако има повече от един резултат чувате съобщението Намерени са повече от няколко съвпадения за името. Придвижвате се с Tab. Под всеки намерен абонат има бутон Добави. Натиснете този, който съвпада най добре с търсеното лице. 5. Отваря се нов екран Изпращане на заявказа пълномощно. С Tab намирате едът поле в което има стандартно съобщение, ако желаете може да напишете допълнителен текст за своето представяне. 6. Намирате линка изпрати заявката и потвърждавате с Space. Даване на пълномощно Когато друг абонат Ви изпрати заявка за добавяне, чувате скайп името му и заявка за пълномощно. Където и да се намирате, фокусирайте се на скайп прозореца и натиснете Ctrl + 1. Чувате Conversation Panel. С няколко Shift + Tab попадате на бутона Заявка за пълномощно. Натиснете Enter и ще се отвори нов прозорец със самата заявка, чувате Alert List и стандартният текст за представяне на абоната. Ако го познавате и желаете да дадете пълномощно, намерете с Tab бутона Добави и потвърдете с Enter.

Изготвил: Христо Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com