ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се поддържа от Superhosting.bg

Ръководства

NVDA (екранен четец)

Windows

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Avast Antivirus

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer 8

Skype 3.8

Skype 5.3

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

Настройка и работа с KMPlayer

KMPlayer е един добър, безплатен Player за възпроизвеждане на аудио и видео файлове. Може да пуска почти всички мултимедийни формати, като: VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg, MPEG, OGM, Quick Time и много др. Използва минимални системни ресурси, което е удобно за потребители с по-слаби компютри. Интерфейса е преведен на български език. Достъпен е за работа и управление с екранният четец Jaws. Освен инсталационни версии, има Portable вариант, който работи без инсталиране. KMPlayer разполага с полезната функция четене на субтитри. Четенето става със синтезатор, базиран на стандарта SAPI 5. На български език това е за сега синтезатора Speech Lab с гласа Гергана. Става ясно, че за самото четене на субтитри не е нужен екранен четец , като Jaws. Трябва да се има предвид, че синтезатора чете само тези субтитри съставени в текстов формат. Те са представени в отделни от видеото файлове с разширения като, srt, ssf, sub, txt и други подобни. Не се четат вградените в кадъра субтитри, в които текста е показан като картинка. Такива например са субтитрите на филмите на DVD дискове давани под наем. Важно е да знаете, когато се копират или теглят филми от Интернет, за предпочитане е те да са в AVI формат. Отделно от видео файла с разширение AVI да се изтегли и файла със субтитрите, с разширение sub, srt. Двата файла да се поставят в една папка. Може да проверите дали субтитрите от даден към филма файл ще се четат. Това става като: Първо, маркирате отделният файл съдържащ субтитрите със разширение sub,srs или нещо като txt. 2. Активирате контекстното меню. 3. Намирате подменю Отвори със. 4. Избирате от падащият списък да се отвори с програмата NOTEPAD или друг текстов редактор. Ако се отвори и се появи текста със субтитрите, вероятно ще се четат от синтезатора.

Настройка на KMPlayer за четене на субтитри.

KMPlayer може да бъде инсталиран, или без инсталация може да се ползва само стартиращата се portable версия. Но и в двата случая за да се четат субтитрите е необходимо да се направят някои допълнителни настройки, които нямат отметки по подразбиране. Първо се активира и зарежда KMPlayer. Ако програмата е инсталирана на компютъра, се стартира от иконата на Работният плот или от списъка с програми в Старт меню. Когато ползвате Portable версия, отваряте папката на KMPlayer, натискате двукратно буквата K и намирате файла KMPlayer.exe. Активирате exe файла с enter. Ако липсва превод на български, езика на интерфейса може да се промени от списъка в контекстното меню. След като се появи на екрана прозореца на KMPlayer, натиснете клавиша Application и със стрелка намерете Език, Language sub menu. С дясна стрелка се отваря списък, от който може да изберете български език, потвърдете с Enter. Пълните настройки за KMPlayer се отварят с F2 . Те са оформени в така наречената Tree View, дървовидна структура. След активиране на диалога с настройките, фокуса застава на бутона Close, Затвори. Натиснете два пъти Tab и ще се фиксирате на списъка с видовете настройки. Този списък е с дървовидна структура, ще чуете Tree View. По елементите от списъка фокуса се придвижва със стрелките. За да активирате четенето на субтитри, изпълнете следните стъпки. 1.Със стрелка надолу от списъка намерете Обработка на субтитри, Subtitles Processing. Ако чуете Close, означава че под списъкът му е Затворен, дайте дясна стрелка за да се отвори, ще чуете Open. 2. Продължете със стрелка надолу до Езици Реч или на английски MultiSub. 3. С един Tab ще влезете в страницата със опциите и бутоните за настройка на субтитрите. Първоначално фокуса застава на един бутон, чувате Запазване на шаблона, Export Resets бутон. С още един tab ще застанете в началото на страницата, Общи (General). Този диалог има три страници. 4. С два пъти дясна стрелка ще преминете в страницата, Текст в реч (Text Speech). Тук има три важни CheckBox. 5. С един Tab попадате на първият Check Box. Ще чуете, Четене на субтитрите с диктор, (TTS Setup Read Movie comprise text). Ако дадете отметка, субтитрите показвани в текстов формат ще бъдат четени от синтезатора. 6. Продължавате с tab до вторият CheckBox който е, Четене на съобщенията с диктор, Read the messages displayed on screen. Ако се даде отметка съобщенията излизащи на екрана след някаква промяна на състоянието или нова команда ще се прочитат. 7. Третият CheckBox е, Четене на заглавието или името на файла при започване на възпроизвеждането Read a title filename while starting playback. Ако има отметка ще чуваме името на започващият филм или информацията за mp3 файла. Това е доста досадно особено когато слушате музикални файлове . При започване на всяка нова песен от добавеният PlayList , ще чувате името и изпълнителя. Препоръчвам да не давате отметка на този CheckBox. 8. Следващият Tab води до ComboBox TTS Engine, от който със стрелките трябва да изберете гласа на синтезатора. В нашият случай това е Гергана. 9. Отново с Tab намирате плъзгач за определяне скоростта на четене. Регулира се с лява, дясна стрелка. 10. Следващият Tab води до друг плъзгач определящ силата на говора. Добре е нивото на четене да се настрои максимално, за да надвишава звука от филма. Този плъзгач също се регулира със стрелките. Максималната стойност и на двата плъзгача е 100%. 11. Следва тест бутон, активирайте го ако желаете да пробвате настройките. 12. Като сте готови, намерете с tab бутона Close, Затвори и потвърдете с Enter.

Възпроизвеждане на видео файлове с четене на субтитри.

Когато на екрана е фокусиран началният прозорец на програмата, с бърз клавиш Ctrl + O, отворете диалога със списъците с папки и файлове в компютъра. От него по познатият начин с Shift + tab и стрелките, намерете папката с филма, съдържаща видео файла и субтитрите. Отворете я и маркирайте видео файла например с разширението AVI и натиснете Enter. Също така възпроизвеждането може да започне директно, като се стартира с Enter видео файла, без предварително отваряне на KMPlayer. И в двата случая, ако всичко е наред трябва да започне изпълнението на филма и синтезатора да чете субтитрите. Въпреки това може да възникнат някои проблеми. 1. След стартиране на видео файла субтитрите не тръгват. Натиснете Alt + X. Еднократно тази команда показва , а повторно скрива субтитрите. 2. След активиране файла може да не се отвори с KMPlayer, а с някоя друга програма, например с Windows Media Player. За да е сигурно, че даден файл ще се отваря с определена програма е необходимо да се асоциира с нея. Това може да направите веднага по следният универсален начин за асоцииране, който се отнася за всички типове файлове и програми. Първо маркирате файла. Второ, с Alt + enter отваряте диалога със Свойствата му. Трета стъпка, с tab намирате бутона Change, Промяна и го активирате със SpaceBar. Четвърто, появява се нов диалог Отвори със, от който със стрелките избирате програмата с която да се отваря файла. В случая с KMPlayer. Ако търсената програма я няма в този списък, с tab намирате бутона Browse, Преглед и го активирате. Ще се покаже разширен списък, от който със стрелките може да намерите програмата. Пета стъпка, маркиратеKMPlayer, намирате с tab бутона OK и потвърждавате. Затваряте с Escape диалога на свойствата. Файла ще се отваря вече с избраната програма, в нашият случай KMPlayer. 3. Стандартно след стартиране на видео файла автоматично тръгват и субтитрите. Понякога е възможно KMPlayer да не намери файла със субтитрите и те да не се появят, въпреки, че се намират в папката с филма. Необходимо е да се стартират ръчно. Както е зареден KMPlayer, изпълнението се спира с Интервала. След това давате командата зареди субтитрите с Alt+ O. На екрана се показва диалога Отвори, който съдържа списък с файловете от компютъра. По познатият начин със Shift + Tab и стрелките намирате файла със субтитрите, маркирате го и натискате Enter. Пускате отново филма със клавиша SpaceBar и субтитрите трябва да се заредят. 4. Все пак най сигурният начин да се намират автоматично субтитрите, е като се преименуват. Често имената на видео файла и субтитрите се различават. Необходимо е да копирате името на видео файла без разширението и да заместите името на субтитрите, като запазите тяхното разширение. Така двете имена ще се уеднаквят, ще се различават само по разширенията си. 5. Друг проблем, който може да се появи е смесването на гласа на синтезатора с музикалният фон и говора на артистите или диктора на филма. Със стрелките нагоре или надолу може да регулирате силата на звука придружаващ кадрите от филма.

Възпроизвеждане на аудио файлове.

KMPlayer възпроизвежда също така отлично аудио файлове. Управлява се леко с клавишите. Отворете KMPlayer И натиснете бърз клавиш за отваряне на файлове, Ctrl + O. От списъците на компютъра по познатият начин с tab и стрелките намерете папка с аудио файлове. Отворете папката и маркирайте тези файлове, които желаете да се възпроизведат. Може да маркирате и всички файлове с Ctrl + A. Натиснете Enter и изпълнението ще започне. Ако желаете да се възпроизведе направо цяла папка с аудио файлове, натиснете Ctrl + F. Ще се отвори диалог за избор на папка от списъците в компютъра. Изберете със стрелките папката и натиснете Enter. Целият списък с файловете ще се зареди в PlayList в KMPlayer и възпроизвеждането започва. Клавиша Page down стартира изпълнение на следващият файл от списъка. Клавиша Page up, връща възпроизвеждането на предходният файл. Натиснат веднъж клавиша Space включва пауза, натиснат отново, изпълнението на файла започва от мястото на прекъсване. Ctrl + Space спира изпълнението.
Настройка на звука. За по-детайлни настройки отворете диалоговият прозорец с с клавиша F2. От Tree View списъка намерете обработка на аудио. Отворете подсписъка с дясна стрелка, ако е Close. Следват седем елемента за аудио настройки. Добре е да се изследват и всеки може да подбере стойностите според вкуса си. За удобство след всеки плъзгач има бутон Стандарт, който връща настройката по подразбиране. Така че дори да оплескате нещата, всичко може да се възстанови. Също така можете да направите бързи настройки на звука от списъка на контекстното меню, по точно от аудиоsub меню. Има и бързи клавиши, които препоръчвам за включване на еквилайзъра F1 и за включване на кристалност F9. Еднократно включват, а повторно натиснати изключват режимите.
Бързи клавиши за управление на KMPlayer.
Отваряне само на файлове и зареждане в листа на KMPlayer – Ctrl + O.
Отваряне на цели папки - Ctrl + F.
Прекъсване, Пауза – клавиш Space. Натиснат еднократно спира на текущият кадър, повторно пуска файла от същият кадър.
Команда стоп – Ctrl + Space. Спира изпълнението, след натискане на клавиша Space възпроизвеждането на файла започва отначало.
Затваряне на файл – Ctrl + Z. Отменя изпълнението, също като командата Стоп.
Зареди субтитри – Alt + O. Отваря диалог със списъците от компютъра, от където се намира файла със субтитрите и се стартира ръчно.
Търсене на субтитри On line – Ctrl + Alt + Q.
Покажи/Скрий субтитрите – Alt + X.
Настройки - F2, отваря диалоговият прозорец с настройките.
Цял екран – Alt + Enter. Увеличение на екрана стъпка по стъпка – цифровите клавиши от 1 до 4, от голямата клавиатура.
Пълно меню – Ctrl + J. За съжаление не е достъпно за екранният четец.
Увеличение на нивото на звука – горна и долна стрелка.
Превъртане – лява, дясна стрелка.

Изготвил: Христо Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com