ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии

Ръководства

NVDA (екранен четец)

Windows

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Avast Antivirus

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer 8

Skype 3.8

Skype 5.3

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

TORRENT 

Думата Torrent в превод от английски означава буен стремителен поток и се използва най-често за силно водно течение. За интернет потребителите обаче означава бърз поток за обмяна на данни, като връзката идва от разширението .torrent на файловете, служещи за маркери към дадена информация. Торента фактически представлява малък файл, който съдържа само информация за данните които искате да изтеглите. Торент файла е качен на някой web сървър, от където може да го получите. Самите данни се съхраняват в персоналните компютри на други потребители. Отваряне на торент файловете и изтегляне на целият пакет с файлове, става със софтуерни програми наречени торент клиенти. Технологията или протокола за споделяне на данни се нарича BitTorrent, а много често се използва и само torrent. P2P, или peer-to-peer технология, дава възможност за осъществяване на директна връзка и обмен на данни между потребителите на даден сайт. В случая Пиър е употребен в смисъл на личност респективно компютър, с който се свързвате за трансфер на данни. В повечето сайтове се среща вместо пиър - лийчър, Но и в двата случая с термина се визират тези които свалят в текущият момент файла, но го нямат още напълно завършен. Тези които вече са свалили файла и без да го трият оставят компютъра си включен, за да се тегли от други се наричат сийдъри. Сийдване е просто процеса, в който оставите изтегленият файл без да го триете и същевременно с това торент файла в торент клиента. Това дава възможност за следващо сваляне на торента от други потребители. Този сървър в Интернет, който координира работата на клиентите се нарича Tracker или торент тракер. Торент тракера информира за наличието на определени данни в група потребители. Съдържащата се информация е оформена в Web сайт, който се отваря по стандартният начин с въвеждане на адрес през интернет браузър. Дизайна на web страниците обичайно включва два основни елемента, списъци с категории за по-бързо търсене и подредени в таблица торент файлове. Категориите биват: филми, музика, игри, софтуер и други. Също така може да има и подкатегории, например за музика: рок, латино, блуз и т.н. Отделните категории се избират от обикновени или падащи списъци в ComboBox. След задаване на категория, в полето за търсене може да се въведе конкретно име. Като се активира бутон Търси, се отварят страници с резултатите от намерените торенти, подредени в таблици. Потребителите с екранен четец ще прескочат останалата информация и ще намерят бързо таблиците с буква T. Стандартно таблиците съдържат следните колони: Вид на торента (например, музика, филм, софтуер или друго), Име на торента, Размер, Коментар, Сийдъри, Лийчъри. Придвижването по клетките става по познатият начин с Alt + Ctrl + стрелките. Важно е освен размера, да се провери дали има и колко са активните сийдъри и лийчъри. Ако броят им е 0, няма начин да изтеглите торента. Избраният торент, който същевременно е линк се активира с Enter. Отваря се нова страница, в която има директен Download линк за изтегляне на торент файла. Той може да се запише в някоя папка и да се активира по късно. Торент файла има малък размер и свалянето става бързо. Освен да се запише файла може да се отвори директно в торент клиентската програма. Активирани, тези torrent файлове стартират свалянето на данните. По този начин потребителите могат да изберат и след това да осъществят директна връзка един с друг, за да обменят файлове. Торент тракерът събира само данни за количеството споделена информация и пълнотата им при всеки един свързан потребител. BitTorrent протоколът осигурява ефективен и удобен начин за разпределяне на големи количества информация между много на брой потребители, без да е необходимо огромният поток от данни да премине през централен мощен сървър. Именно тук се крие и основният замисъл на технологията - да може да се постигне бърз начин за достъп до данни, без да е необходима мощна инфраструктура за тяхното споделяне във вид на бърза интернет връзка и скъпи сървъри. Подходяща програма, която е достъпна за екранен четец за сваляне на торент файлове е µ Torrent.

Речник на използваните термини

Torrent – малък файл, който съдържа информация относно данните за сваляне.
Seed, (Сийд) – процес на качване на торент в торент сайта.
Seeder, (Сийдър) – Потребител, който е свалил вече файла, но продължава да го качва за тези, които го нямат още.
Leecher, (Лийчер) – Потребител, който също качва, но няма все още завършен напълно свален файл.
Torrent Tracker – Web сървър, който координира работата на клиентите в Интернет.
Torrent Client, (Торент клиент) – Софтуерно приложение (програма), за отваряне и теглене на торент файлове.
Downloading – Сваляне, получаване на данни от друг компютър или web сървър.
Uploading – качване, изпращане на данни към друг компютър или сървър.
Share Rating, или Share Ratio – коефициент показващ количеството свалени данни разделено на качените.

Изготвил: Христо Шипанов

виж ръководството за µ Torrent


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com