ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се поддържа от Superhosting.bg

Ръководства

NVDA (екранен четец)

Windows

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Avast Antivirus

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer 8

Skype 3.8

Skype 5.3

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

Очна клиника

MICROSOFT WORD 2010

Създаване на нов документ с Microsoft Word от Office 2010

За да се започне първоначално работа трябва да се активира от Старт меню програмата Microsoft Word, така ще се създаде нов документ. Практически това може да стане и с отваряне на някой готов doc file. Потребителя също така може да създаде бързо и удобно нов документ на Microsoft Word от опциите на Файл меню. Следвайте стъпка по стъпка изпълнението на задачата:
1. Създайте или отворете някоя папка.
2. Активирайте с клавиша Alt Файл меню.
3. Натиснете стрелка надолу докато чуете Създай sub меню.
4. Продължете със стрелка надясно, ще чуете Папка, след това със стрелка надолу намерете Документ на Microsoft Word и потвърдете с Enter.
5. В списъка се добавя нов документ със служебно име – Нов документ на Microsoft Word docx, който можете веднага да преименувате. Набирайки първият знак служебното име се изтрива автоматично и текстовото поле приема новото име. След преименуване потвърдете името с Enter. Отново натиснете Enter и ще отворите новосъздаденият документ, в който вече може да набирате текст и да го редактирате.
ЗАБЕЛЕЖКА: Има разлика между новите и по-старите версии на Word, както в типа на разширенията така и при преименуването на файловете. Потребителя бързо може да различи двата типа файлове по разширенията, при Office 2003 разширението след името е doc, а при office 2010 е docx. В по-новата версия няма нужда след преименуване да се набира ръчно разширението docx, както това се налагаше в по-старите версии на Word. На потребителите на които често се налага да създават нови документи, препоръчвам да създадат пряк път на MS Word в Работният плот, Desk Top. Направете това по следният начин:
1. Отворете с Windows бутона Старт меню.
2. Дайте стрелка нагоре, ще чуете всички програми Sub меню. Натиснете стрелка надясно, чувате Назад и продължавате със стрелка нагоре.
3. С буквата M търсите Microsoft office, чийто списък с приложения е затворен, Closed. Отворете списъка с приложенията на пакета с дясна стрелка. 4. Със стрелка надолу намерете Microsoft Word. Активирайте Applications меню и изберете със стрелките командата Копирай, потвърдете с Enter. 5. Фокусирайте се с Windows + D на Работният плот и със Ctrl + V поставете копираната икона с прекият път на Desk Top. Така активирайки от Desk Top иконата с прекият път на програмата, директно ще се отваря нов празен документ на Microsoft Word. След отваряне на файла с документа потребителя реално влиза в режим на работа с програмата MS Word. Вече можем да разгледаме Ribbon менюто на Microsoft Word 2010.

Ribbon Menu и Класическо Файл меню

В по-старата версия файл менютата след активиране отварят падащи списъци с опции и команди, които потребителя с екранен четец може да обходи със стрелките. Потребителите свикнали с този класически изглед на менюто от Microsoft Office 2003, може да имат затруднения с новото Ribbon меню. Инсталиране на софтуерното приложение Classic Menu връща старият класически изглед на менюто в новите версии на Office 2007 и Office 2010. Тези конвертиращи програми са платени. Все пак няма проблем да се работи с Ribbon Menu, необходимо е да се направи настройка на екранният четец да ползва виртуалното Ribbon меню. Това е възможно за Jaws след версия 11.

Настройка на екранният четец Jaws за ползване на виртуалното Ribbon меню

1. Отворете документ на Word. 2. С бърз клавиш Insert+J активирайте контекстното меню на Jaws.
3. Със стрелка на долу намерете Utilities sub Menu; продължете със стрелка надясно; и стрелка надолу до Settings center и потвърдете с enter.
4. Отваря се диалога с настройките на Jaws. Със стрелка надолу потърсете опцията Miscellaneous, отворете с дясна стрелка и надолу намерете Use Virtual Menu и дайте отметка (check) с клавиша Space. 5. С Tab намерете бутона Apply, след това потвърдете OK бутона.
След тази настройка придвижването по Ribbons менютата ще става по-лесно със стрелките.

Движение по Табовете на Ribbon Menu.

Натиснете клавиша Alt, ще се активира главното Ribbon меню, чувате Virtual Ribbon Начало таб. Фокуса първоначално застава на меню Начало, но след предходно отваряне може да се позиционира и на последното избрано меню. Ако ползвате екранен четец, за да не се объркате натиснете Escape докато чуете Начало. По основните табове на главното меню, фокуса се придвижва с лява или дясна стрелка. От ляво на дясно по хоризонтала се намират както следва: раздел файл, начало, вмъкване, оформление на страница, препратки, пощенски съобщения, преглед, изглед, добавки, а най вдясно следват два бутона - намаляване на лентата и помощ. Продължавайки с лява или дясна стрелка табовете на главните менюта се повтарят кръгообразно. Основните менюта съдържат други sub менюта, (подменюта), които от своя страна съдържат опции, бутони и команди. Навътре в структурата на менюто се придвижвате стъпка по стъпка със стрелки надолу, обратно се излиза с клавиша Escape. Колкото стъпки са направени навътре в менюто със стрелките с толкова пъти Escape се излиза от него. След излизане от менюто фокуса се връща в текста на документа. Заставайки със стрелка върху таб от основното меню със стрелка надолу се разгръщат и отварят прилежащите му подменюта. Движението по разгърнатите подменюта става със стрелка надолу, като след приключване се повтарят кръгообразно. Самото съдържание на избраното под меню се отваря с дясна стрелка. То може да съдържа един split бутон отварящ списък на меню или освен него може да има готови шаблони и опции. Вътре по елементите на под менюто фокуса се придвижва със стрелки надолу. Избраната опция или готов шаблон се потвърждава с Enter и командата се изпълнява. Съответно Enter върху сплит Бутона отваря подробен списък с готови шаблони, в краят на който стандартно има и меню. Със стрелка надолу или нагоре се навигира по списъка и с Enter се потвърждава избора. След активиране на менюто от края на списъка потребителя може сам да направи своят избор от диалогов прозорец, в който се придвижва с клавиша Tab.
Забележка: навярно за начинаещият потребител с екранен четец изглежда твърде объркано движението по Ribbon менюто, това се дължи на смесването на списъците от класическото меню с графичните елементи от лентата с инструменти, познати от Office 2003. Използвайте основните менюта при стартиране на работата с нов документ. След това препоръчвам по време на работа с редактиране на документ на Word да се ползва контекстното меню, което се активира с клавиша Application. В списъка на контекстното меню по-подразбиране потребителя ще намери възможните опции и команди подходящи за изпълнението на конкретната задача. Достатъчно е първоначално да се въведе текст или да се вмъкне друг елемент в документа, след което програмата предлага чрез контекстното меню подходящите опции и команди, които може да изберете за изпълнение на задачата.

Ръководства за работа с WINDOWS XP
Ръководства за работа с WINDOWS 7
IZArc - програма за разархивиране на компресирани файлове

Ако някога сте се чудели как да отворите .rar файл или да „разпакетирате" .ISO имидж на диск, значи не сте разполагали с IZArc. Програмата може да изтеглите от тази web страница:

www. izarc.org

Тази отлична безплатна програма с отворен код поддържа практически всички използвани към днешна дата формати за файлово компресиране, включително и най-екзотичните, така че не би трябвало да имате проблем с отварянето на какъвто и да било архив. Инструментът добавя опции за файлов мениджмънт в контекстните менюта на Windows, така че достъпът до него е винаги на разположение. Освен това програмката има и чудесен интерфейс на български език.

ЗАПИСВАНЕ на АУДИО ФАЙЛОВЕ С NERO WAVE EDITOR 4

Разбира се първо трябва да имате инсталирано приложението WaveEditor 4 на NERO. В случая става въпрос за Nero 9. Друго условие за да стане записа е наличието на включен микрофон и тон колони. Ако Nero няма пряк път с икона на Работният плот може да се намери и стартира от старт меню. От подменюто на Nero активирайте приложението WaveEditor 4. След зареждане на екрана на WaveEditor4, изпълнете следните стъпки:
1. Натиснете бърз клавиш Ctrl + R. На екрана се отваря диалог в който се изисква да се избере честотна характеристика на записа. Тя е зададена по подразбиране добре натиснете Enter да потвърдите.
2. Отваря се диалога за записа. Фокуса застава на бутона за превъртане напред. Ако е имало запис на този файл и желаете да започне отначало натиснете този бутон.
3. С дясна стрелка се намира бутона Запис. Ако искате записа да започне веднага дайте Enter. 4. Преди стартиране на записа може да разгледате и да направите корекции на настройките за записа. С Tab намирате списък ComboBox, в който има стандарти за усилване, ако са възможни, това зависи от вида на аудио картата. По подразбиране е Master Volume. Следващият Tab води до Check Box за цифров мониторинг, дайте отметка ако желаете да визуализирате и да чувате нивото на записа.

Изготвил: Хр. Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com