ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии

Ръководства

NVDA (екранен четец)

Windows

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Avast Antivirus

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer 8

Skype 3.8

Skype 5.3

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

Начален Екран

След включване на компютъра започва да се зарежда операционната система, в нашият случай Windows XP. Операционната система е вид програма, която управлява персоналният компютър. Операционната система взаимодейства със софтуерните програми, инсталирани на компютъра, и му позволява да комуникира с други компютри и други типове хардуер, като принтер, скенер, модем или мрежова интерфейсна карта. След зареждане на Windows на екрана се появява работния плот, на английски Desk Top. На Работният плот се намират иконите на най-често използваните от потребителя програми, папки и файлове. Иконата е унифициран графичен знак, (картинка), която изпълнява функцията на пряк път към файловете, папките и програмите записани в компютъра. Работният плот заема основната централна част от екрана. В долният край на екрана под Работният плот, има хоризонтална лента, която е ограничена в рамка. Тази лента съдържа четири условно разделени полета, разположени от ляво на дясно както следва:Start button, Quick Lounge Icons, Task Bar и System Trey. Старт бутона е област, от която може да се активира главното меню на Windows, което предлага списък от опции, настройки и всички инсталирани програми. Task Bar или на български лентата със задачите, е местото където се показват имената на отворените в момента папки и програми. Между Старт бутона и лентата със задачите се намират така наречените икони за бърз достъп, Quick Lounge Icons. Разбира се тях ги има, ако при инсталация на програмите е разрешено тяхното създаване. Наричат се бързо стартиращи икони, защото се активират само с едно кликване на мишката. System Trey, или областта за уведомяване се намира най в дясно на лентата. В нея се показват иконите, на активните в даденият момент приложения. Тук се вижда дисплея на компютърният часовник, който показва реално време. Преминаването между отделните полета, Desk top, Start button, Quick Lounge, Task bar и System trey, става с клавиша tab и обратно с Shift + tab. Вътре, в отделните полета, по съдържащите се икони се ходи със стрелките. Например: когато фокуса е позициониран на Работният плот, с един Tab намирате Старт бутона, с вторият Tab попадате на сектора с бързо стартиращите икони, третият Tab води до лентата с отворените текущи задачи, четвъртият Tab застава на областта за уведомяване.

Работен плот, (DeskTop).

Desk top или Работният плот е отправната точка за работа с компютъра. В процес на работа по всяко време може да се стигне до него с клавишните комбинации Windows + D или Windows + M. В това основно поле са подредени във вертикални колони иконите на папките и програмите на компютъра. Когато фокуса е позициониран върху Работният плот, гласовият синтезатор съобщава "Desk top, list view, името на иконата и no selected, както и бройката на иконите, например едно от десет". Забележка: в зависимост от клавишната команда има разлика в съобщението. Когато ползваме комбинацията Windows + D, казва само "Windows D, List View и името на фокусираната икона. При комбинацията Windows + M, изговаря стандартното съобщение Desk top, List view и т.н. Това съобщение означава: първо за Desk top, че на екрана е показан Работният плот. Второ, List view, означава че информацията на екрана е във вид на списък. Трето, съобщава името на папката или програмата, на чиято икона е застанал фокуса. Четвърто, пояснява No Selected, което означава, че фокусираната икона не е маркирана. Накрая посочва поредният номер на фокусираната икона и общият брой на иконите, съдържащи се в списъка на Работният плот. Изобщо щом чуете фразата List View, това означава, че фокуса се намира на списъка с иконите. По списъка с икони се ходи със стрелките. Те са подредени в колони и редове, движението по вертикала в колоната става със стрелка нагоре или надолу, а преминаването от колона в колона със стрелка наляво или надясно. При опит да се премине със стрелка нагоре или надолу, пред началната икона от колоната, или след последната, програмата предупреждава със звуков сигнал, което показва, че по нататък няма други елементи. Тогава се обръща посоката с дясна или лява стрелка, така се преминава по реда в друга колона. Когато се движи със стрелките , потребителя едновременно с това маркира елементите от списъка. В същото време Jaws съобщава името му и Selected . Забележка: Все пак от настройките зависи дали ще се изговаря Selected след маркиране на елемента. Но така или иначе ще има разлика, когато е маркиран ще чуете само името, ако не е маркиран трябва да чуете освен името и Not Selected. Броят на създадените икони на Работният плот зависи от потребителя. Стандартно след инсталация на операционната система има създадени служебно само четири икони. След всяка инсталация на нови приложни програми, потребителя сам решава дали да разреши създаването на икони на Работният плот. Също така в последствие всеки момент, може да се изведат на Работният плот нови икони на папки, файлове или на инсталирани приложни програми. Все пак трябва да се внимава, тъй като множеството от икони на работният плот ще забавят началното зареждане на програмата. Когато една икона присъства в работния плот и бъде селектирана, с клавиша enter може да стартирате програмата асоциирана с тази икона. Заедно с инсталацията на Windows, се създават служебно две от най често използваните икони, Моят компютър и Моите документи. Това са преки пътища към основни папки, в които разнообразната информация е организирана в други подпапки и файлове, подредени в списъци. В Моят компютър по подразбиране се намират папките на дисковите устройства, където е записана и се съхранява цялата информация в компютъра. Такива устройства са: Твърдият хард диск, наричан още локален диск, CD/DVD устройството, Флопи дисковото устройство, сменяемата флаш памет и др. Директорията Моите Документи е създадена за съхранение на лична информация от потребителя. Друга икона в работния плот е Кошче, това е мястото за "отпадъци", където Windows временно съхранява файловете и папките, които сте изтрили. Това е също мястото, където можете да управлявате изтритите файлове. От Кошче можете да възстановите изтрити файлове или да го изпразните и да изтриете завинаги файловете, за да освободите място на вашия твърд диск.

Област за уведомяване, (System Trey)

Клавишната комбинация Insert плюс F11, отваря списък с активните приложения от System Trey. Показването или скриването на този списък зависи от настройките. Това може да са панела за управление на силата на звука, състоянието на антивирусната защита, екранният четец Jaws, Skype и т.н. За да работи по-бързо и удобно, потребителя трябва да персонализира настройките в System Trey, по-конкретно в областта за уведомяване. Това става по следният начин:
1. Натиснете клавиша Windows, за да се отвори Старт менюто.
2. Натиснете клавишната комбинация Alt + Enter,ще се отвори диалоговият прозорец Свойства на лентата на задачите. Придвижвайте се в него с клавиша Tab.
3. Оставете първите два CheckBox-а: Заключи лентата на задачите и Автоматично скривай лентата на задачите, без отметки, трябва да чуете CheckBox Not Check. Поставянето и премахването на отметки става със клавиша Space.
4. На следващите пет CheckBox-а, дайте отметка, да чуете CheckBox Check. Когато последният Скривай неактивните икони е CheckBox Checked, след него с един Tab ще намерите бутона Персонализиране, в противен случай този бутон е неактивен.
5. Активирайте с Enter бутона Персонализиране и ще се отвори друг диалог наречен Персонализиране на уведомяванията.
6. Фокуса застава на списък с текущите приложения. По списъка се придвижвате със стрелките, ще чувате наименованието на съответното приложение и неговото поведение.
7. Ако желаете да промените състоянието на дадено приложение, когато го чуете натиснете дясна стрелка. Ще попаднете на ComboBox Със списък от три възможни поведения, Скриване при неактивност, Винаги скривай и винаги показвай. Изберете със стрелка нагоре или надолу, нужното поведение. След това със стрелка наляво се връщате отново на списъка с текущите приложения. Така може да изберете поведението на всички елементи от текущият списък.
8. Като приключите с избора намерете с клавиша Tab OK бутона и потвърдете с Enter.
9. Фокуса се връща на предходния диалогов прозорец, в който с клавиша Tab намерете и премахнете отметката на Скривай неактивните икони, да чуете CheckBox not check. По този начин ще може да се придвижвате в последствие с Tab до System Trey, в началният екран с Работният плот.
10. Накрая намерете и потвърдете , задължително първо бутона Приложи, след това бутона OK.
За да чуете часът показван от компютърният часовник в System Trey, натиснете клавишната комбинация Insert + F12. Датата ще чуете, с Insert + двукратно бързо натиснат F12.

Старт Меню

Старт Меню може да се активира през Старт бутона или директно с клавиша Windows. То съдържа списък от опции и представлява централна връзка към всички програми, инсталирани на компютъра, както и към всички задачи, които изпълнявате с Windows XP. Съществено значение от гледна точка за удобството при работа, има изгледа на списъка с опции на Старт менюто. Препоръчително е да настроите класически изглед. Това става по следният начин:
1. Активирайте със клавиша Windows, Старт меню.
2. Отворете с Alt + Enter, диалоговият прозорец на Свойствата.
3. Преминете с Ctrl + Tab, на Меню "Старт" Page.
4. Със стрелка надолу дайте отметка на радио бутона Класическо меню "Старт", ще чуете Radio button check.
5. Намерете с клавиша Tab, бутона Приложи и потвърдете с Enter.
6. Накрая със Shift + Tab, намерете OK и натиснете Enter.
Движението по елементите от падащият списък на Старт меню става със стрелките. От този списък потребителя може да намери подменю Програми. От него с дясна стрелка се отваря падащ списък съдържащ всички инсталирани на компютъра приложни програми. От списъка на Старт меню, потребителя може да намери опцията за изключване на компютъра. За да изключите компютъра изпълнете следните стъпки:
1. Преди да се изключи компютъра е препоръчително да се затворят всички програми активирани преди това.
2. С бутона Windows се отваря списъка на Старт менюто. 3. Със стрелките се позиционирате на опцията Изключване на компютъра.
4. Активирате я с Enter.
5. Отваря се диалогов прозорец с четири бутона, както следва: Режим на готовност, Изключване, Рестартиране и Отказ. Движението и избора на един от тях става с клавиша Tab или лява стрелка.
6. Придвижете се със стрелката и щом чуете Изключване Button , потвърдете с Enter. Операционната система спира работата на приложните програми и изключва от напрежение компютъра.

Изготвил: Христо Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com