ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се поддържа от Superhosting.bg

Ръководства

NVDA (екранен четец)

Windows

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Avast Antivirus

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer 8

Skype 3.8

Skype 5.3

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

КАКВО Е PDF ДОКУМЕНТ?

 

PDF е абревиатура от английското название - Portable Document Format, (документ в преносим формат). За създаването на pdf файловете, документите се кодират по определен начин, така че техният формат се запазва независимо от системата, която ги отваря. Този тип документи често се създават от издателства или печатници и добиват все по-голяма популярност в рекламата и интернет. Файловите pdf формати са с по-малки размери, удобни за съхранение на сканирани файлове, запазват точно оригинала на текстовият формат, качеството на графиките и другите елементи, могат да се редактират и същевременно позволяват на автора да забрани модифициране и корекция. По важните аргументи за ползването на pdf документите са: Първо, форматът PDF е много по-сигурен, за разлика от другите документи с разширение на файла word, html или text, всеки от които може да бъде модифициран в рамките няколко секунди. Второ, форматът на оригиналния документ се поддържа от всички операционни системи и платформи. Например PDF документ, създаден на Apple Mac компютър, може да бъде изпратен по електронната поща на някой, който разполага с компютър, работещ под Windows, и да бъде отворен без да се различава на компютъра на получателя. Това не се отнася за Word документ. Трето, PDF документите са изключително малки по размер, което ги прави по-удобни при изпращане по електронна поща или сваляне от онлайн пространството. Работата с PDF файлове не е трудна. Те се създават и конвертират лесно. Необходимо е да имате подходящ за това софтуер. Разбира се, PDF документите могат да създадат редица проблеми с достъпа на потребителя със зрителни затруднения , но като цяло са намерили своето решение. За съжаление някои проектанти създават документи удобни само за зрително възприемане, но ако PDF документът е създаден с възможност за достъп с курсор за редактиране, той ще може да бъде прочетен от повечето версии на помощните четящи програми (JAWS). Adobe Reader е глобалният стандарт за преглед на PDF файлове. Това е единствената програма за преглед на PDF, която може да се отвори и да взаимодейства с всички PDF документи. Може да използвате Adobe Reader за преглед, търсене, цифрово подписване, проверка, печат и сътрудничество в PDF файлове. Програмата предлага два варианта: Adobe Acrobat Reader (безплатна) и Adobe Acrobat Reader Professional (платена). Основната разлика, е че безплатната не може да създава PDF файлове. За успешното прочитане на PDF документ с помощта на четяща програма трябва да свалите и инсталирате достъпна версия на AdobeAcrobatReader. Например версия 9.5 на български.
Ето линк за изтегляне:

http://get.adobe.com/reader/download/?installer=Reader_9.5_Bulgarian_for_Windows&standalone=1

"След като свалите продукта от посочения по-горе сайт, трябва да инсталирате програмата. Това може да стане лесно като локализирате и селектирате инсталационния файл. Следвайки инструкциите за инсталиране, можете да приемете опциите, които при инсталирането ви предлага компютърът, т.е. няма да ви се наложи да променяте нищо по време на инсталирането на програмата. Когато софтуерът е вече инсталиран, трябва да рестартирате компютъра си, за да сте сигурни, че системните файлове са се актуализирали. PDF документ се отваря по същия начин, по който бихте отворили произволен тип документ като MS Word или HTML. Просто маркирайте документа и натиснете Enter, когато е съхранен в компютъра или сте посочили линк към него от интернет сайт. Във всеки от случаите AdobeReader ще го отвори и вие ще навигирате с JAWS в документа по начин, подобен при работа с Internet страница.

Четене и навигиране на PDF документи

Придвижването с бързи клавиши в pdf документите е подобно на придвижването в html документите в интернет. Посочените по-долу бързи клавиши за четене и навигиране се отнасят за adobe Reader 9.5 и екранният четец Jaws 13, освен тях може да ползвате и другите команди за навигиране в HTML документите.
Преместване на първата страница от документа - Ctrl + Home;
Преминаване към точно определена страница - Ctrl + Shift + N;
Преминаване към следваща страница - Ctrl + PageDown;
Преминаване към предишна страница - Ctrl + Page Up;
Преминаване към последна страница - Ctrl + End;
Изреждане на линковете в документа - Insert + F7;
Прочитане на всичко - Insert + стрелка надолу
Превръщане на PDF документи в текст Съдържанието на някои PDF документи може да се пренесе в текстови файл за редакция или четене. За да направите това, изберете опцията "export to text" записване като текст, от меню File. Имайте предвид, че тази опция е възможна само ако авторът на PDF документа е позволил това.
Отпечатването на PDF документ се изпълнява по същия начин, по който се отпечатва произволен тип документ. Изберете опцията "print" от меню File или натиснете Control + P
препоръчвам програмата ABBYY PDF Transformer за конвертиране на pdf документа в документ на Word, която е достъпна за екранният четец, има удобен интерфейс, команди в контекстното меню и се справя добре с българският език Това е програма за конвертиране от и в PDF. Програмата може да създава PDF файлове от TXT, HTM и RTF файлове и може да преобразува PDF файлове в TXT, RTF, HTML, DOC, XLS и PDF и PDF/A файлове, в които може да се търси и редактира. Има и възможност за обединяване на няколко файла (TXT, RTF, PDF) в един PDF файл. Програмата запазва структурата на оригиналните файлове, поддържа над 180 езика за разпознаване, а интерфейсът на програмата е приятен и лесен за използване. Програмата се интегрира и с Windows Explorer и Microsoft Office.

Изготвил: Христо Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com