z

ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се поддържа от Superhosting.bg

КУЛИНАРНИ СТРАНИЦИ

Салати

Рибни ястия

Картофена кухня

Ястия със свинско месо

Макарони, Спагети

Страничката на Виолета

клиника

СТАТИИ

За доброто старо време

ШОУДАУН - игра на маса за зрително затруднени хора

Състезатели в турнир по Шоудаун - фитнес зала на дома на културата на слепите Варна

Виж още за Шоудаун тук

 

13 НОЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА СЛЕПИТЕ

На 13 ноември светът отбелязва Международен ден на слепите хора и Световен ден на добротата. Двата дни са на една дата, защото отношението към различният изразява съчувствие и човешка доброта. Слепите хора се нуждаят от подкрепата на зрящите, а зрящите добри хора винаги изпитват вътрешна потребност да помагат на нуждаещите се. Международният ден на слепите хора е избран от ООН през 1946 г. Тази дата не е случайна , на 13 ноември е роден френският поданик Валентин Аюи, който забелязва страданията и несправедливостта на обществото към ощетените от съдбата хора изгубили частично или напълно зрението си. Разбира се той не е първият съчувствал унизителното съществование на хората без зрение, но той се заема да направи живота им по-достоен. Той полага основите на световното обучение на слепите и основава в Париж първия в света интернат за слепи. Изработва своя методика на преподаване, като черпи опит от обучението на глухи и срещите си с будни млади незрящи. Успехите постигнати в обучението по четене, писане, музика и математика, които Аюи провежда с учениците си, помага да се промени положително отношението към незрящите и техните интелектуални способности, а педагогическият му опит се разпространява и извън пределите на Франция: във Венеция, Австро-Унгария, Русия и други страни, които педагогът посещава. Следващият важен етап за развитието и грамотността на всички незрящи и слабовиждащи хора е Брайловото образование. Брайловата азбука изначално е разработена като тактилен военен код, наречен "нощно писане". Изработено е от Чарлз Барбие в отговор на изискване на Наполеон за създаване на средство за общуване на войниците, което да става тихо и без светлина. Системата се е основавала на 12 релефни точки, кодиращи 36 различни звука. Това се оказва трудна за разпознаване система и войниците я отхвърлят скоро. През 1821 г. Барбие посещава Националния институт за слепи в Париж, където се запознава с Луи Брайл. Брайл е сляпо момче на 12 години, което е ученик там. Започват работа заедно върху системата. След три години Луи продължава самостоятелни разработки по темата. Едва на 15 годишна възраст през октомври 1824 г. това сляпо момче Луи Брайл изготвя гениалната азбука. Решението е да се използват клетки със 6 точки и да се определи конкретен модел за всяка буква от азбуката, а не само за звуците, така се образуват 63 възможни различни комбинации или по-точно 64, ако броим и клетката без нито една издигната точка, наречена интервал. В България началото за обучение на изгубилите зрение хора се поставя с откриването на Държавен Институт на слепите през 1905 год. Тази дата е основополагаща за средното общообразователно училище за деца с нарушено зрение "Д-р Иван Шишманов" - гр.ВарнаОткриването става в София по инициатива на тогавашния министър на Просвещението проф. д-р Иван Шишманов. Първоначалното название на училището е Държавен институт за слепи (ДИС). Проф. Иван Шишманов е изключителна фигура в българската наука и култура след Освобождението. Докато е министър, Иван Шишманов отваря пътя на образователни и културни институции, Народния театър, Рисувалното училище, Музикалното училище, Народния етнографски музей, Института за слепи, Училището за глухонеми деца, първата детска забавачница, Учителско-лекарския съюз, Археологическото дружество, много читалища, библиотеки и др. Пръв директор на Държавният институт за слепи е д-р п.н. Стойчо Донев (1905-1921 г.), който е и родоначалник на българската специална педагогика за зрително затруднени. Д-р Донев също е адаптирал брайловата азбука на български език. За развитието на потенциала и реализацията на модерният човек все по-голямо значение придобива високото ниво на образование. Новите технологии и интернет комуникацията откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки им да преодоляват обективните бариери възпрепятстващи образованието, мобилността и социалното включване, чийто връх е трудовата реализация. По повод 13 ноември Международният ден свързан с образованието на слепите хора, Териториалните съюзни организации на ССБ гр.Варна организираха състезание между отбори от млади съюзни членове. Състезанието се проведе в Дома на културата на слепите гр. Варна на ул."Петко Стайнов" 3. Участие взеха 4 отбора от по трима състезателя - два отбора ученици от СОУ "проф.д-р Иван Шишманов" за деца със зрителни увреждания, един отбор от студенти и един отбор завършили образованието си младежи. На участниците се раздадоха тестове с въпроси с по няколко отговора относно историята и развитието на образованието на слепите хора. Попълнените тестове се оцениха от компетентно жури с председател доц. Тошко Петров – ръководител катедра Социални и правни науки при Техническият университет – Варна. Първо и второ място заеха отборите от СОУ за ДНЗ "проф д-р Иван ШиШманов", трето мяст – отбора на завършилите образованието си младежи. На победителите се раздадоха поощрителни награди.

Христо Шипанов

СНИМКИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПОВОД МЕЖДУ ОТБОРИ ОТ МЛАДЕЖИ СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ 13 НОЕМВРИ
общ изглед с участниците ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ДОЦ. ПЕТРОВ ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТА ПО СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ гости на събитието
отбор Студенти участници в състезание 13 ноември награждаване на победителите
награждаване на отбора победител отбор Успех отбор 1 УДНЗ

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Дом на културата на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com