z

ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Слушайте FM радио

Ръководства

Android

NVDA v.2018

(екранен четец)

Windows XP; Windows 7

Начални екрани Windows 10

MS WORD 2010

MS Word 2003

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer

Skype 8

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

понятие за HTML

PDF документ

Dropbox

Звукозапис

Събития от дейността на Териториалната съюзна организация на слепите Варна 1

Екскурзия до гр.Шумен със съюзните членове и техните придружители от Териториалната организация на слепите Варна

посещение на Шуменската крепост

ШОУДАУН - спорт за хора зрителни увреждания

Състезатели в турнир по Шоудаун - фитнес зала на дома на културата на слепите Варна

Виж още за Шоудаун тук

Кулинарна изложба

питката на тодор - първа награда

КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА

Участници на състезанието по повод 13 ноември

13 ноември - Международен ден на слепите

Персонални настройки на Windows 10 за потребители със зрителни увреждания ползващи екранен четец

Създаване на пряк път, икона на Работният плот

За да изведете икона на някое приложение на Работният плот,първо трябва да го намерите от списъка на всички приложения от Стартовият екран на Windows 10.
1.Натиснете Windows Key, за да се фокусирате в стартовият екран.
2.Със стрелка нагоре от позиция на Стартовият екран намерете всички приложения. Потърсете нужното приложение, със стрелка надолу по списъка или с началната му буква.
3.Фокусирайте се върху него, ако папката съдържа повече елементи и е свита, разгърнете я със клавиш Space. Изберете елемента на самото приложение и натиснете клавиша Application, за да активирате контекстното меню.
4.От контекстното меню изберете подменю „Още“ и с дясна стрелка отворете падащт списък.
5.Намерете от падащият списък опцията Отвори местото на файла и потвърдете.
6.Отваря се прозорец Programs със списък на инсталираните приложения. Фокуса застава на иконата пряк път на търсеното приложение.
7.Активирайте отново контекстно меню.
8.Със стрелките от списъка намерете изпрати до: sub menu.
9.Дайте стрелка надясно, после със стрелка надолу намерете командата - Работен плот Създай пряк път и потвърдете с Enter.

Избор на приложение по подрзбиране

След ново инсталиране на Windows 10 Pro, по подразбиране са заложени приложения, които отварят с предимство избраните различни типове файлове. Това може да създаде проблем на потребителят със зрителни затруднения ползващ екранен четец. Не всички софтуерни приложения са достъпни за екранните четци. Затова е необходимо да се направи промяна в настройките и да се изберат подходящи за работа програми.
1.От позиция на Работен плот натиснете клавиш Таб.
2.Фокуса застава на Старт бутона. Активирайте контекстното меню с клавиш Application.
3.Изберете и отворете от списъка Приложения и функции.
4.С таб намерете тривю списъкс видове настройки.
5.Намерете със стрелките приложения по подразбиране и потвърдете. Отново с таб се придвижете в разгърнатото съдържание.
6.В този списък има заложени по подразбиране приложения с които се отварят отделните типове файлове. Потребителя може да направи промяна като избере друго инсталирано в компютъра приложение.
7.Елементите на списъка са във вид на бутони, които се отварят с клавиш Space.
8.Отваряте приложението по подразбиране, което искате да смените . На екрана се показва списък с възможни приложения за промяна. По списъка се придвижвате с Tab.
9.Като изберете, потвърждавате с Enter и изчаквате да се конфигурира.

Настройка WIFI Интернет достъп

Настройка на безжичната интернет връзка може да направите от бутона за интернет достъп, който се намира в лентата на задачите в системната област – System Tray.
1.От позиция на Работен плот натиснете петкратно клавиш Tab.
2.Фокуса застава на образна стрелка за известия.
3.Със стрелка надясно намерете бутон интернет достъп, активирайте го с клавиш Space.
4.Отваря се диалогов прозорец Мрежови връзки.
5.Навигирайте с Tab. Следват четири бутона, които натиснати еднократно включват, а повторно изключват различни режими за интернет връзка. Това са WIIFI режим за безжичен интернет достъп, Самолетен режим, Клетъчен и Мобилен хотспот режим.
6.Включване на безжичен интернет достъп става от WIFI бутон. Самолетният режим изключва безжичната интернет връзка и Bluetooth. Клетъчният и мобилният режим изискват мобилна карта, за да се ползват. Мобилен hot spot режим означава, чрез мобилно устройство да станете интернет доставчик.
7.Ако сте включили wifi интернет достъпа продължете с клавиш Tab до списък с намерени в обхвата на Вашето устройство възможности за мрежов достъп. Придвижвате се по списък с профили на абонати имащи доставка на интернет. Чувате потребителското име на абоната и състоянието на защита, свободен или е защитен. Ако е защитен това означава, че има въведена парола и ако не я знаете нямате шанс за връзка.
8.Профила на избран абонат от списъка се отваря с Enter. С Tab намирате бутон, който в зависимост от това дали е свързан чувате Прекъсване на връзката Button , ако не е свързан чувате Свържи. От тук може да включвате или прекъсвате връзката до интернет мрежата.
9.Когато активирате бутона Свържи защитената връзка отваря текстово поле за въвеждане на парола. След успешно въвеждане на паролата получавате достъп до интернет.
10.В този диалог за мрежови връзки може да намерите с Tab линк към Настройки за интернет и мрежи от Контролният панел и да влезете, ако се нуждаете от допълнителни настройки.

Изготвил: Христо Шипанов


За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: bezbarieri@gmail.com