z

ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии за контакт сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

АРТ РАБОТИЛНИЦА "ДОСТЪПНОСТ - МОСТ МЕЖДУ СЕТИВАТТА"

Слабовиждащи и незрящи младежи рисуват

На 9 юни 2023 г., в Дом на културата на слепите в гр. Варна СЕ проведе Арт работилница в сферата на изобразителното изкуство с млади незрящи и слабовиждащи младежи, членове на варненската организация на ССБ.
Събитието е част от проекти изпълнявани в България, Чехия, Унгария, Румъния и Словакия, специално насочени към младежите със специфични потребности. В България проектните дейности се организират от Националния съвет на хората с увреждания в България, член на Европейския форум на хората с увреждания и се предвижда провеждане на обучение „Младежко лидерство” за млади хора с увреждания; три арт работилници „Достъпност - мост между сетивата” с незрящи и слабовиждащи младежи, пет застъпнически кампании в университетски центрове за младежки с увреждания и пресконференции.
В Арт работилницата - „Достъпност - мост между сетивата”, се използват средствата на изобразителното изкуство за работа с незрящи и слабовиждащи младежи. Целта е, по време на изпълнението, да се даде възможност на участниците да се включат в креативни преживявания и да открият собствените си потенциали, като се представи по интересен и достъпен начин арт демонстрация как може да се случи това. По този начин да се представят хората с увреждания като неразделна част от обществено-значими изяви, в които да могат да заявят и защитят лично своето достойно място в съвременното общество; да се активира и развие доброволческия дух, посредством културни и занимателни дейности с участието на хора с увреждания като средство за създаване на солидарност и съпричастност към тази социална група; да се изгради социален капитал между незрящи хора при работа в екипи/групова работа от лица със сходни проблеми и характеристики; да се създадат условия за себепредставяне, които да се фокусират върху по-високо самочувствие и инициативност и активно участие на хората с увреждания в обществения и културния живот.
Организираната групова Арт демонстрация във Варна се проведе с 15 участници със зрителни увреждания, които нарисуваха собствени творби – картини. Всеки участник разполагаше със стойка в обособена площ, бои и материали за рисуване. Участниците в груповата арт работилница се подпомагаха от художничката Сабина Данева, за избор на тема, техники, които могат да използват, наставления по време на работата, както и поддръжка от придружителите при избор на цвят и посока за изобразяване на картината. При рисуването се работеше преди всичко с цветовете, повече отколкото с формата на изображението. Експресията на цветовете, комбинацията между тях, силата и интензитета им и неочакваният резултат силно интригуваше художниците изгубили остротата на зрението си. Рисуването им помагаше да “изваждат” от себе си своите чувства и желания за изпробване на нещо ново в живота. За тях бе важен самият процес на творчеството, спонтанното изразяване на вътрешните преживявания, без притеснения за художествената стойност на произведението. Въображението и творчеството бяха движещи сили на художествената изява на участниците. Всички се наслаждаваха на удоволствието да създават нещо със своите ръце, независимо дали то изглежда като професионално произведение или не. Важното бе , че рисуването видимо доставяше щастие на групата младежи. Готовите картини събрахме в обща композиция редом с творците, ефекта бе въздействащ като жива цветна арт инсталация. Залата изведнъж грейна от цветовете на платната и усмивките на младежите.
Изкуството е имало винаги потенциала да помогне на човек да се освободи от стреса и напрежението, да се зареди емоционално с положителна енергия и да забрави за проблемите в ежедневието си. Заложените гени вследствие на човешкото развитие на съзнанието и въображението му, го води към необятните светове на изкуството, кара го да слуша музика, да пее и танцува, да твори с ръце и рисува . Веднага осъзнава , че тези занимания са един чудесен начин да се справи с депресията и да се почувства удовлетворен и щастлив. Именно описаният процес на създаване на изкуството е основата на така нареченият метод на „арт терапия“, използван в социалната сфера при провеждане на Арт работилнички за хора с увреждания.

Изготвил: Христо Шипанов

младежи рисуват с ръководител младежи от варненската организация на ССБ рисуват арт работилничка  с рисуване

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Дом на културата на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: bezbarieri1@gmail.com